Besturings-vraagstukken van organisaties in samenhang met concurrentiekracht, organisatieontwerp en maatschappelijke ontwikkelingen. De governance code als hulpmiddel bij toezicht en corporate governance. Inzichten en tips ter versterking van corporate governance.

Wat is corporate governance

De betekenis van Corporate governance is haar bijdrage aan bestuurlijke wijsheid en moreel kompas bij de besturing van organisaties. Deze betekenis krijgt meer inhoud door de veranderingen in organiseren en managen te zien als een beschavingsproces.

Corporate governance geeft inhoud aan de vraag hoe een onderneming efficiënt en verantwoord geleid moet worden en hoe de verantwoording over het gevoerde beleid aan aandeelhouders, werknemers, afnemers en de samenleving afgelegd moet worden. Belangrijk onderdeel is de relatie van de Raad van Toezicht en Commissarissen met bestuur of directie.

Wetgeving over ‘goed en eerlijk bestuur’ is hierbij belangrijk; gedragscodes, zoals de Corporate Governance Code, zetten een norm.

Beter organiseren en besturen als beschavingsproces

Beter organiseren is een beschavingsproces en een beschavingsideaal. In onze tijd een ideaal van goed & eerlijk bestuur waarbij de menselijke maat, fatsoen, verantwoordelijkheid, integriteit en duurzaamheid factoren zijn die tellen. In de praktijk is het moreel kompas vaak nog ver te zoeken. In de talrijke management opleidingen worden de onderwerpen ethiek, integriteit, moreel kompas en ‘compliance’ doorgaans onderbelicht.

De krachten van barbarisering en verhuftering liggen altijd op de loer. Wanbestuuur, zakkenvullerij, bot en onverschillig gedrag zijn nog steeds onder ons. Terugval naar ruwere vormen van managen en organiseren blijft altijd mogelijk. In hun meest woeste vormen van grove uitbuiting, fysiek geweld, kinderarbeid, ongeremde corruptie en wilde machtsdrift zijn deze krachten in ons deel van de wereld getemd en gekanaliseerd. Onze organisaties en onze samenlevingen hebben daar veel baat bij gehad.

In onze tijd vervullen wet, toezicht en vrije media daar elk een belangrijke rol bij. De les is telkens weer dat zonder vormen van dwang het fatsoen onder grote druk komt. Zie ook Het spel om poen en prestige.

De Corporate governance code

ArrayGovernance codes worden ingezet om normen van goed bestuur te verduidelijken en richting te geven.
De werkzaamheid ervan wordt vaak betwijfeld. Zo sterk betwijfeld dat sommigen het zien als vrijblijvende retoriek en sociaal wenselijk geleuter. Waarom geen maatregelen vastleggen om paal en perk stellen aan bedenkelijk en prae-crimineel gedrag? Waarom geen concrete acties om wanbeheer zichtbaar te maken en terug te dringen.
Misstanden als Dieselgate en financiële rommel-produkten moeten keihard aangepakt worden. Waarom doet men dat in de VS wel en in NL niet? Moeten we dit aan wetgever en justitie overlaten en kunnen we de raden van toezicht en commissarissen daarbij vergeten?

Zelfregulering mogelijk?

Uit de artikelen op deze pagina blijkt dat de sfeer van ‘ons kent ons’ het toezicht ernstig belemmert. Kunnen we wel van raden van toezicht en commissarissen verwachten dat ze tijdig misstanden en wanbeheer herkennen en krachtdadig optreden? Dat valt ernstig te betwijfelen. Laten we dan niet de illusie hebben dat een code dat zal veranderen.

Conclusie: Gun het bestuurders en toezichthouders om te sparren met elkaar en zet justitie aan het werk om uitwassen en wanbeheer te vervolgen.

Een code die duidelijke normen stelt kan daarbij zeker van dienst zijn.

Governance: ervaringen, inzichten, trends en tips

De artikelen op deze pagina bieden trends, ervaringen en tips. De redactie heeft een compacte bloemlezing van bijdragen voor u geselecteerd. De kennisbank-pagina’s Besturing en Het spel om poen en prestige verschaffen aanvullende informatie.