Definitie en betekenis van corporate governance. Toezicht en corporate governance. Ervaringen, inzichten en trends. De Corporate governance code: trends en tips.

Definitie corporate governance

Twee definities:

Corporate governance geeft inhoud aan de vraag hoe moet een onderneming efficiënt en verantwoord geleid worden en hoe wordt de verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd aan aandeelhouders, werknemers, afnemers en de samenleving.

Corporate governance gaat over goed bestuur van bedrijven en het toezicht daarop. Het regelt verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Wetgeving over ‘goed en eerlijk bestuur’ is hierbij belangrijk; gedragscodes, zoals de Corporate Governance Code, zetten een norm.

Betekenis Corporate Governance

De betekenis van Corporate governance is haar bijdrage aan bestuurlijke wijsheid en moreel kompas bij de besturing van organisaties.

Deze betekenis krijgt meer inhoud door de veranderingen in organiseren en managen te zien als een beschavingsproces.

Beter organiseren en besturen als beschavingsproces

Beter organiseren is een beschavingsproces en een beschavingsideaal. In onze tijd een ideaal van goed & eerlijk bestuur waarbij de menselijke maat, fatsoen, verantwoordelijkheid, integriteit en duurzaamheid factoren zijn die tellen.

De krachten van barbarisering en verhuftering liggen altijd op de loer. Wanbestuuur, zakkenvullerij, bot en onverschillig gedrag zijn nog steeds onder ons. Terugval naar ruwere vormen van managen en organiseren blijft altijd mogelijk. In hun meest woeste vormen van grove uitbuiting, fysiek geweld, kinderarbeid, ongeremde corruptie en wilde machtsdrift zijn deze krachten in ons deel van de wereld getemd en gekanaliseerd. Onze organisaties en onze samenlevingen hebben daar veel baat bij gehad.

In onze tijd vervullen wet, toezicht en vrije media daar elk een eigen rol bij.

De Corporate governance code

Governance codes worden ingezet om normen van goed bestuur te verduidelijken en richting te geven.
De werkzaamheid ervan wordt vaak betwijfeld. Zo sterk betwijfeld dat sommigen het zien als vrijblijvende retoriek en sociaal wenselijk geleuter. Waarom geen maatregelen vastleggen om paal en perk stellen aan bedenkelijk en prae-crimineel gedrag? Waarom geen concrete acties om wanbeheer zichtbaar te maken en terug te dringen.
Misstanden als Dieselgate en financiële rommelprodukten moeten keihard aangepakt worden. Waarom doet men dat in de VS wel en in NL niet? Moeten we dit aan wetgever en justitie overlaten en kunnen we de raden van toezicht en commissarissen daarbij vergeten?

Zelfregulering mogelijk?

Uit de artikelen op deze pagina blijkt dat de sfeer van ‘ons kent ons’ het toezicht ernstig belemmert. Laten we dan niet de illusie hebben dat een code dat zal veranderen. Gun het bestuurders en toezichthouders om te sparren met elkaar en zet justitie aan het werk om uitwassen en wanbeheer te vervolgen. Een code die duidelijke normen stelt kan daarbij van dienst zijn.

Corporate governance. Ervaringen, inzichten, trends en tips

De artikelen op deze pagina bieden trends, ervaringen en tips. De redactie heeft een compacte bloemlezing van bijdragen voor u geselecteerd. De kennisbank-pagina besturing verschaft aanvullende informatie.