Kwaliteitsmanagement

Over kwaliteitsmanagement verschaft deze pagina een selectie van artikelen met informatie over de volgende onderwerpen:

  • Definitie en betekenis
  • Tips en voorbeelden van kwaliteitsverbetering. Welke aanpak werkt?
  • De slaag- en faalfactoren van kwaliteitszorg.
  • Inzichten en praktijkervaringen met kwaliteitsmanagement.
  • Klachtenmanagement als manier om de de kwaliteit te verbeteren

Kwaliteitsmanagement: definitie en betekenis

 Kwaliteitsmanagement streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van product, productieproces, dienst of organisatie.

Kwaliteitsmanagement betreft alle onderdelen van het managen van een organisatie. Het is een manier van managen en organiseren gericht op continu verbeteren van product, productieproces, dienst of organisatie.

De essentie

Kwaliteitsmodellen en instrumenten helpen maar in de kern betreft het houding en gedrag van medewerkers en managers gericht op continue verbetering van de kwaliteit. Onder de motto’s ‘detail is king’ en ‘doe klein denk groot’. Dat betekent dat motivatie en betrokkenheid de sleutels zijn.

Kwaliteitsverbetering en organisatiecultuur

Doe deze Quick scan over kwaliteits-verbetering - Is uw organisatie echt bezig met kwaliteit?!

Kwaliteitsopleidingen

Opleidingen helpen. Echter te vaak leert men veel over kwaliteitsinstrumenten, kwaliteitsmodellen en kwaliteitssystemen.  Het euvel is vaak dat men er weinig mee doet. Het budget voor de opleiding kan beter besteed worden aan ‘on the job training’ van de bestaande teams op alle niveaus die meteen gaan werken aan de kwaliteit van hun eigen product, dienst of organisatie.

Kwaliteitsmodellen

Er zijn veel kwaliteitsmodellen. Zie de selectie van artikelen op deze pagina en bij continue resultaatverbetering.

Er is veel kritiek op kwaliteitsmodellen. De voornaamste kritiek richt zich op het gebrek aan goede onderbouwing. Aan de andere kant kan men stellen dat zolang het model in de praktijk werkt het zijn nut bewijst.

Zie ook  continue resultaatverbetering en de info over Lean hieronder.

Lean management en kwaliteitsverbetering

De kennisbank-pagina Lean management verschaft informatie om structureel de kwaliteit van product of dienst te verbeteren.

Klachtenmanagement en kwaliteit

Het dossier klachtenmanagement bevat veel artikelen met tips en voorbeelden die rechtstreeks bijdragen aan betere kwaliteit.

Selectie van info over kwaliteitsmanagement

Lees meer over kwaliteitsmanagement in de geselecteerde bijdragen op deze pagina.