Data Governance: de katalysator voor datakwaliteit

Columns

De maand januari is aangebroken en in vele organisaties liggen de plannen voor dit nieuwe jaar klaar. Er is zoals gebruikelijk teruggeblikt en vooruit gekeken. Ook met betrekking tot datakwaliteit en data governance. ‘De datakwaliteit had een paar jaar terug als gevolg van een verbeterproject een behoorlijke groei doorgemaakt, was in 2014 afgevlakt en in 2015 om onduidelijke redenen toch weer gedaald. Aanleiding om in het nieuwe jaar maar weer een datakwaliteit verbeterproject op poten te zetten... ‘

Betere datakwaliteit voor veel organisaties een uitdaging

Datakwaliteit blijft een aandachtspunt voor veel organisaties. De aanleiding kan extern gedreven zijn door een auditbevinding van de externe accountant of wet- en regelgeving waaraan moet worden voldaan. Maar de roep om betere datakwali...

Meer over IT en Business