Channels

Kwaliteit is een belangrijk element in de maatschappelijke positie en de marktpositie van organisaties. Om succesvol te zijn, is het van groot belang dat processen efficiënt verlopen en dat klanten vertrouwen hebben in de organisatie. Kortom, dat de organisatie een goede reputatie heeft. Kwaliteitsmanagement is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Kwaliteitsmanagement is een bedrijfsfilosofie met als doel het verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen en de sturing door het management. Goed kwaliteitsmanagement stelt een organisatie in staat om steeds beter aan de verwachtingen van klanten te voldoen, tegen lagere kosten.

Het kwaliteitssysteem moet een instrument worden om continue verbetering te behalen in de prestaties van de organisatie. Door logisch nadenken en goede samenwerking tussen management en medewerkers kom je al een heel eind. Kwaliteitsmanagement speelt zich af in de driehoek: gegevens, organisatie, proces. De grootste verbetering van kwaliteit kan bereikt worden als aan alle drie componenten aandacht wordt besteed.

Lees ook:

Six Sigma als nieuwe strategie voor resultaatverbetering

Aandachtspunten m.b.t. de gegevens:
• Zorg voor actualiteit
• Zorg voor volledigheid
• Zorg voor juistheid

Aandachtspunten m.b.t. het proces:
• Verzamelen van (nieuwe en vernieuwde) gegevens
• Beheer van de gegevens
• Controle van de gegevens
• Levering van gegevens

Aandachtspunten m.b.t. de organisatie:
• Hoe worden de gegevens verzameld? Onderzoek, inspectie, meldingen, vergelijking van bestanden e.d.
• Hoe worden de gegevens opgeslagen? Format, backup, beveiliging
• Hoe worden de gegevens geverifieerd?
• Liggen de afspraken vast?
• Worden de afspraken actueel gehouden?

Organisatie-ontwikkeling

Kwaliteitsmanagement draagt bij aan de ontwikkeling van organisaties waarin medewerkers zelf werken aan voortdurende verbetering en vernieuwing, met het oog op verbetering van de directe en indirecte bedrijfsresultaten. Leiderschap, beleid, strategie, personeels- en middenmanagement vormen de centrale aandachtspunten en verbeteringen in processen tot stand te brengen. Informatie- en communicatietechnologie heeft hierbij een faciliterende functie. 

De centrale thema’s van kwaliteitsmanagement worden benaderd vanuit belangrijke stromingen en opvattingen in de organisatiewetenschappen, zoals:

  1. INK-management model
  2. Balanced Scorecard
  3. HKZ-norm
  4. NIAZ-norm
  5. ISO
  6. Six Sigma
  7. SqEME® methode

Kwaliteit is een aspect waarop een organisatie kan sturen. Kwaliteitsmanagement versterkt de concurrentiepositie en verbetert de effectiviteit en de flexibiliteit. Er bestaat echter niet één beste manier van kwaliteitsmanagement.

 

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. In elk bericht vermelden wij de oorspronkelijke bron. Bron door: Schouten & Nelissen

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x