De rol van de financieel manager. Beter budgetteren, ontwerp van een goede managementrapportage; benchmarken en prestatie indicatoren. “Transferpricing”, interne verrekenprijzen en interne doorbelasting. Managementrapportages, prestatie indicatoren, resultaatverbetering en anders organiseren, de overhead en verrekenprijzen. De vier belangrijkste trends. Praktijkervaringen, voorbeelden, inzichten en instrumenten. Tips voor effectief financieel management.

Wat is financieel Management?

De activiteiten met het doel het inrichten, onderhouden en bewaken van een vanuit financieel en bedrijfsmatig perspectief effectieve informatievoorziening ter ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsprocessen van de organisatie.

Het betreft activiteiten als boekhouding, budgettering, jaarrekeningen, kengetallen, kosten-batenanalyse, loonkosten, omzet, prijsbeleid, rendement, vermogenspositie en accountantscontrole.

Recent winnen die activiteiten aan belang die gericht zijn op het ondersteunen van continu verbeteren en concurrentiekracht. Bijvoorbeeld door regelmatige feedback van behaalde resultaten aan de onderdelen van de organisatie

Rol en taken financieel manager

Taken financieel management

De taken van het financieel management veranderen. De administratieve taken blijven belangrijk maar worden aangepast. De verbinding van financieel management met resultaatverbetering en slimmer organiseren wordt steeds belangrijker. Daarmee verandert ook de rol van de financieel manager in de rol van bestuurder.

De rol van de financieel manager

Wat wordt eigenlijk van de controller verwacht? Het effect van het functioneren van de controller wordt maar voor een klein gedeelte bepaald door vaktechniek. Vakmanschap is meer dan alleen kennis: het zijn de persoonlijke vaardigheden die het verschil maken tussen een meer of minder succesvolle controller of financieel manager. Het takenpakket, de functie, verandert ook. De klassieke controller heeft zijn tijd gehad

Trends en tips in FM

Hier volgen de vier belangrijkste trends voor de financieel manager.

Managementrapportage, transparanter en bruikbaarder

Hoe transparant is de managementrapportage. Lukt het om met slechts enkele cijfers de belangrijkste ontwikkelingen te vangen. Wordt de rapportage echt gebruikt door de directie en door echelons onder de directie.

Prestatie-indicatoren en resultaatverbetering

ArrayHet gebruiken van prestatie-indicateren wordt een steeds belangrijker instrument van financieel management. Het evolueert naar performance management en vervolgens naar continue resultaatverbetering. Eerdere pogingen daartoe bijvoorbeeld met de balanced scorecard waren doorgaans geen succes.

Anders organiseren

Prestatie indicatoren als middel tot continu verbeteren stelt eisen aan de organisatievorm. In toenemende mate ontstaan er organisaties die de eigen verantwoordelijkheid voor resultaat en klant tot en met de werkvloer weten te versterken. Hoe doen ze dat. En hoe kan de financiële functie hieraan bijdragen? Is men op dit terrein een goede sparring-partner van de directie?

Businesscase en businessplanning

Verdienmodel, ondernemingsplan, businesscase en businessplanning. Allemaal onderwerpen die in de meest dynamische bedrijven heel anders worden aangepakt dan 10 jaar geleden. Is de financiële functie hierbij een stimulans of staat ze op de rem?

  • Ondernemingsplan en businessplanning: trends
  • Het businessmodel als Beta versie. Budgetten ramen, businessplannen opstellen en met experts en belangrijke mensen hierover vergaderen: al gauw tijdverspilling. Ondertussen slaat de concurrent toe. ‘Al doende leren’ is het motto. Daarbij kunnen de bouwstenen voor een businessmodel af en toe op ideeën brengen.

Financieel management, inzichten, voorbeelden

Op deze pagina vindt u een selectie van artikelen.  Ook links naar informatie over twee gebieden die onvermijdelijk de financiële functie raken: Performance Management en Prestatie Indicatoren.