We hebben er zin in! (deel 2)

Cover stories

Iedereen maakt weleens mee dat sommige personen of teams bruisen van energie, terwijl andere een futloze indruk maken. Of dat ze op het ene moment als een speer vooruitgaan, om later helemaal stil te vallen. Maar wat doe je eraan? Hoe zorg je ervoor dat energie wordt gemobiliseerd en vastgehouden? Kun je dat regisseren en zo ja, hoe doe je dat dan?

1. De vier powerprincipes

In deel 1 van mijn artikel is aangegeven dat energie kan voortkomen uit macht, manipulatie of zin. Aangezien zin in de huidige economie steeds belangrijker wordt, richt ik mij met name op de laatstgenoemde energiebron. Zin moet daarbij gezien worden als de ruwe grondstof. Net als olie een raffinageproces behoeft om tot geschikte brandstof te worden getransformeerd, moet zin nader worden bewerkt alvorens we er gebruik va...

Meer over Zingeving in werk en organisatie