Verwijzingen: hen of hun?

Van de varianten: 'we gunnen hen een leuke vakantie' of 'wij gunnen hun een leuke vakantie' is de tweede juist. Hun is in deze zin een meewerkend voorwerp. De vorm hen is goed na een voorzetsel (met hen) en als lijdend voorwerp ('wij zien hen staan'). Hun wordt gebruikt om bezit uit te drukken (hun auto), en als 'hun' vervangbaar is door een voorzetsel: ik geef hun het boek, hij schonk hun een drankje in, het is hun te ver, de tranen sprongen hun in de ogen. in niet al te formele teksten is als alternatief 'ze' goed bruikbaar.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 69 vragen en antwoorden over Taal- en schrijftips.