Overtreffende trap: grootst of meest grote?

Van de meest bijvoeglijke naamwoorden kunnen de vergrotende en de overtreffende trap worden gevormd met de achtervoegsels -er en -st: groot - groter - grootst. De vorm -st is soms moeilijk uit te spreken. Dan is de oplossing een omschrijving met meest. Dat is nodig bij woorden die eindigen op -de, -isch, -sd, -sk, -st. Voorbeelden; solide - solider - meest solide, vast - vaster - meest vast. Combinaties met - kst en -ftst kunnen ook moeilijk zijn en daarom ook beter in de overtreffende vorm 'meest' meekrijgen: geschikt - geschikter - meest geschikt. Dit geldt ook voor lange woorden of woorden die eindigen op een klinker: afgelegen - - meer afgelegen - meest afgelegen, promiscue - meer promiscue - meest promiscue. De omschrijving met 'meest' kan ook gebruikt worden om de overtreffende trap meer te benadrukken. Ook leenwoorden kunnen met - er en -st worden gevormd, al verandert de spelling soms: relaxed - relaxter - meest relaxed, chic - chiquer - chicst.In samenstellingen komt de overtreffende trap in het eerste deel: dichtbevolkt - dichterbevolkt - dichtsbevolkt, laagbetaald - lagerbetaald - laagstbtaald.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 69 vragen en antwoorden over Taal- en schrijftips.