Hoe maak ik een tekst persoonlijk en actief?

Een persoonlijke en actieve stijl heeft deze kenmerken:
  • Spreek de lezer aan. Bijvoorbeeld: 'Vind je het moeilijk om een heldere tekst te schrijven? Gebruik dan deze tips!'. En niet"'Mensen die het moeilijk vinden om een heldere tekst te schrijven, kunnen gebruik maken van de tips die in dit document omschreven zijn'.
  • Scrijf actief, vermijd de lijdende vorm. De lijdende vorm is een vorm van het werkwoord ‘worden’ of ‘zijn’ met een voltooid deelwoord en wordt vaak gevolgd door een zogenaamde ‘doorbepaling’. Lijdend: 'Door Anne worden bijzondere zinnen geschreven.' Actief: 'Kees schrijft bijzondere zinnen'.
  • Kies voor werkwoordstijl, vermijd naamwoordstijl. Van naamwoordstijl in een zin is sprake als de handeling wordt uitgedrukt in een zelfstandig naamwoord in plaats van een werkwoord. De persoon die verantwoordelijk is blijft meestal ongenoemd. Naamwoordstijl: 'Het wijzigen van de tekst zal vandaag nog geschieden'. Werkwoordstijl: 'Ik wijzig vandaag de tekst'.
  • Gebruik concrete woorden. Concrete woorden zijn woorden die verwijzen naar zaken die we kunnen horen, voelen, ruiken en proeven. Abstracte woorden zijn verzamelnamen waarvan het moeilijk is om de betekenis duidelijk te maken. Ze verwijzen namelijk niet naar kenmerken van objecten en gebeurtenissen die objectief, zintuiglijk waarneembaar zijn. Dus: 'Klanten'(concreet) in plaats van "klandizie' (abstract).
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 69 vragen en antwoorden over Taal- en schrijftips.