Wat is een beletselteken?

Drie puntjes achter elkaar vormen samen het beletselteken: ... Het kan een onderbreking, een pauze, of een extra lading (een schriftelijke veelbetekenende blik) aangeven. Er staan spaties omheen, tenzij het in een onafgemaakt woord staat. 'En wat daar allemaal wel niet werd gezegd ...'
Als er een deel van een citaat wordt weggelaten terwijl het wel tussen aanhalingstekens staat, wordt het beletselteken tussen ronde haken geplaatst (vierkante haken zijn hier niet juist. Voorbeeld: De minister zei: 'Uit onderzoek (...) is gebleken dat de hulpverlening tekort schoot.'
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 69 vragen en antwoorden over Taal- en schrijftips.