Het probleem is/zijn de grote afstanden?

'Het probleem zijn de grote afstanden' is juist. het werkwoord van deze zin past zich aan aan het deel dat de dat meeste informatie geeft: de grote afstanden. Als dit deel meervoudig is, dan staat ook de persoonsvorm in meervoud. Andere voorbeelden: 'onze doelgroep zijn jongeren tot vijftien jaar'. Ezelsbruggetje: gebruik het werkwoord 'vormen' . Als 'vormt'beter in de zin past, dan is de enkelvoudige vorm juist en anders de meervoudsvorm:' onze doelgroep vormen jongeren tot vijftien jaar' ('vormt' past niet).
Als het onderwerp meervoudig is, is in principe ook het naamwoordelijk deel van het gezegde meervoudig. In sommige zinnen is het enkelvoud ook mogelijk, met name bij een functie, status of levensovertuiging: 'Rogier en Janine zijn arts(en)', of 'onze buren zijn katholiek'.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 69 vragen en antwoorden over Taal- en schrijftips.