Wanneer gebruik je een trema?

Is het toeëigenen of toe-eigenen? In dit geval is toe-eigenen juist, omdat toe en eigenen ook los kunnen voorkomen. Als in een woord twee klinkers naast elkaar staan die meestal als tweeklank voorkomen, maar die bij verschillende lettergrepen horen is er sprake van een klinkerbotsing. deze wordt opgelost door een trema of door een streepje. Regels:
  • Een trema is verplicht om klinkerbotsing op te lossen in afleidingen en in woorden die niet kunnen worden opgesplitst: beëindigen, ongeëvenaard, vacuüm;
  • Er komt geen trema bij de combinaties ae, ai, en oi als deze als een klank worden uitgesproken: aerodynamisch, affaire, notoir;
  • een streepje wordt gebruikt om een klinker botsing op te lossen in samenstellingen (woorden die elk ook zelfstandig voorkomen): koffie-uurtje, zo-even, milieu-inspectie, diepte-interview. In het algemeen geldt dat een streepje mag worden geplaatst als dit de leesbaarheid vergroot.
Het trema komt in meervoudsvormen die eindigen op ie altijd op de laatste e: categorieën, kopieën, fantasieën, bacteriën.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 69 vragen en antwoorden over Taal- en schrijftips.