Welke leestekens gebruik ik wanneer?

Leestekens zijn bedoeld om het lezen te vereenvoudigen. Ze geven signalen over pauzes en over de structuur van een zin:
  • Een punt sluit een zin af;
  • Een puntkomma staat tussen twee inhoudelijk sterk samenhangende zinnen; hij geeft een nauwer verband aan dan een punt;
  • Een komma heeft diverse functies, waaronder het opdelen van de zin in leesbare eenheden;
  • Een dubbele punt functioneert als aankondiging: er volgt een uitleg, een reden of een citaat;
  • Tussen haakjes kan een extra toevoeging staan die eventueel weggelaten kan worden;
  • Een gedachtestreepje kan een opmerking of een wending inleiden;
  • Het beletselteken ('...') geeft aan dat ergens iets is weggelaten.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 69 vragen en antwoorden over Taal- en schrijftips.