Beter dan mij of beter dan ik?

Juist is: 'beter dan ik'. Het is een verkotring van: 'hij zingt beter dan ik zing'. Bij vergelijkingen met 'als' gebeurt hetzelfde: hij zingt net zo goed als ik (zing). 'Dan' is juist bij vergelijkingen die een ongelijkheid uitdrukken: ik ben ouder dan zij, hij is groter dan zijn broer, dat kost veel meer dan ik dacht. 'Als' wordt gebruikt bij vergelijkingen die een gelijkheid aanduiden: ik ben even oud als zij, hij is even oud als zijn neef, dat is niet zo duur als ik dacht. NB. Woorden als 'niet', 'amper', 'nauwelijks', 'veel', 'ruim' en telwoorden als drie(keer), vijf(maal) maken de inhoud wel ongelijk, maar ook in die gevallen is 'als' juist. eb\n bij vergelijkingen zoals 'iemand als ik', 'mensen zoals wij, collega's zoals zij hoort altijd 'als': voor iemand als hij is dat heel gemakkelijk en dat is echt iets voor iemand als hij.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 69 vragen en antwoorden over Taal- en schrijftips.