Wat is de kern van opbouw in alinea's?

De eerste zin van een alinea vormt de kernboodschap. De rest van die alinea besteedt u aan uitleg of toelichting. Behandel per elke alinea één onderwerp, u moet er gemakkelijk een kopje boven kunnen zetten. Als u meerdere onderwerpen wilt behandelen, heeft u dus ook meerdere alinea’s nodig. Om de relatie tussen de alinea’s aan te geven, kunt u signaalwoorden gebruiken als verder, bovendien en echter. Zorg ook weer binnen een alinea voor een goede opbouw. U kunt het verband tussen de zinnen aangeven met woorden als terwijl, omdat en namelijk. Probeer het aantal regels binnen een alinea te beperken tot tien.
Plaats af en toe opsommingen onder elkaar en gebruik daarbij opsommingstekens. Dit maakt een tekst een luchtiger en snel 'scanbaar'. Dit werkt in zakelijke teksten goed en maakt teksten vooral online beter leesbaar.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 69 vragen en antwoorden over Taal- en schrijftips.