Heeft een afkorting puntjes tussen de letters?

De regels voor puntjes verschillen in het Nederlands per soortafkorting:
  1. Initiaalwoordwn - Dit is een afkorting die u letter voor letter uitspreekt. Een dergelijke afkorting krijgt geen punten tussen de letters. Denk aan afkortingen als bh, btw, cao, cd, ov, pr, tv of wc;
  2. Letterwoorden - Sommige afkortingen worden niet uitgesproken als losse letters, maar als een woord. Woorden als havo, vip of aids heten dan ook letterwoorden, ze worden immers niet uitgesproken als h-a-v-o, v-i-p of a-i-d-s. Letterwoorden krijgen net als initiaalwoorden geen punten. Omdat u letterwoorden uitspreekt als 'gewone' woorden, behandelt u ze in het Nederlands ook zo. Eigenlijk zien we ze niet meer als afkorting;
  3. Afkortingen met puntjes - Voor afkorting die niet als afkorting worden uitgesproken. Die afkortingen spreekt u uit als het woord, bijvoorbeeld circa, waar de afkorting (ca.) naar verwijst. Als u een zin hardop zou voorlezen waar bijvoorbeeld mr. of drs. instaat, zegt u 'meester' of 'doctorandus'. Andere voorbeelden: v.Chr. (voor Christus), z.g.a.n. (zo goed als nieuw), Z.K.H (Zijne Koninklijke Hoogheid). Let op: meestal wordt per afgekort woord één punt gebruikt. Uitzonderingen hierop zijn: a.s. (aanstaande), dhr. (de heer), etc. (et cetera), w.o. (waaronder), z.o.z. (zie ommezijde).
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 69 vragen en antwoorden over Taal- en schrijftips.