Getallen in letters

Het jaartal 2015 kan worden geschreven als 'tweeduizend vijftien'. Verder geldt:
  • Hoofdtelwoorden worden aaneen geschreven: drieëntwintig, honderdvijfenvijftig. Na duizend volgt een spatie; vierhonderdtwintig duizend eenenzestig. De woorden miljoen en miljard worden los geschreven.
  • Rangtelwoorden zijn altijd een woord: zevenveertigste. In cijfers kan ook: 2de, 12.500.
  • Breuken zijn in de regel twee woorden: drie achtste.
  • Kleine en ronde getallen worden meestal uitgeschreven in letters: drie, twaalf, honderd, zesduizend. Dat zijn getallen tot twintig en verder de tientallen, honderdtallen en duizendtallen, en ook miljoen en miljard (38 miljard). Andere getallen altijd in cijfers.
  • Data, precieze tijdstippen, bedragen, percentages en maten en gewichten worden altijd in cijfers genoteerd.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 69 vragen en antwoorden over Taal- en schrijftips.