Moet ik anglismen vermijden?

Andere talen, zoals het Frans, het Latijn, het Duits en in de laatste tijd het Engels, hebben veel bijgedragen aan het huidige Nederlands. Daarom is het letterlijk overnemen vaak geen probleem. Toch is het soms oppassen: het begrip 'Bush-administration' vertalen als 'Bush-administratie' in plaats van de regering Bush wordt een barbarisme genoemd; het ziet er Nederlands uit, maar is het niet. Engelse woorden kunnen goed worden gebruikt worden als er geen alternatief voor bestaat, of het alternatief nog te onbekend is, maar dat hangt vooral van het leespubliek. Als een doelgroep bestaat uit anderen dan het degenen uit het eigen bedrijf, vakgebied, vereniging of club, dan kan het gebruik van allerlei (Nederlandse of Engelse) vaktermen gemakkelijk onbegrip veroorzaken. Gebruik voor een tekst die een bredere kring moet aanspreken dan de eigen kring geen onnodige vaktermen of Engelse woorden.
De meeste vroegere germanismen zijn nu ingeburgerd, maar sommige kunnen beter vermeden worden: 'bemerking' (in plaats van : opmerking), 'eerstens'(ten eerste), 'de tachtiger jaren' (moet zijn: de jaren tachtig) en 'dit schrijven' (deze brief).
Het Belgisch-Nederlands kent ook uitdrukkingen die in Nederland ongewoon zijn, zoals 'bankkaart', 'doorheen', 'seffens', 'waarrond' en 'waarzonder' Omgekeerd zijn er ook Nederlandse woorden die in Vlaanderen niet erg bekend zijn zoals 'koopavond' en 'pinpas'.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 69 vragen en antwoorden over Taal- en schrijftips.