Ondernemerschap

Actueel · Boeken

Het E- boek Ondernemerschap biedt inzichten en tips voor goed ondernemerschap. Ondernemerschap is in dit boek  iets dat niet alleen voor de top van het bedrijfsleven is weggelegd. In moderne organisaties is het wenselijk zijn dat elk niveau van de organisatie ondernemerschap laat zien. Ook publieke organisaties zijn gebaat bij goed ondernemerschap

De hamvraag is: Hoe realiseer je dat? Succesfactoren en valkuilen worden uit de doeken gedaan aan de hand van voorbeelden, ervaringen en interviews. Het betreft een selectie van artikelen die eerder zijn gepubliceerd in het ManagementSite Netwerk. De selectie is gericht op praktische kennis. Toepasbaar door de vele voorbeelden en concrete ervaringen.

Bijna 1000 auteurs hebben het ManagementSite Netwerk de afgelopen 14 jaar voorzien van hun ervari...

Meer over Ondernemerschap