Channels

In het recent verschenen boek ‘Het PMA Management Support Plan’ beschrijft neurowetenschapper en ontwikkelaar van de PMA methode Joop Korthuis op een zeer toegankelijke en vlot leesbare wijze hoe PMA (Progressive Mental Alignment) kan worden toegepast in het bedrijfsleven.

PMA is de volgende generatie in coaching en training voor het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, de(top)sportwereld en de overheid. In het al eerder door Joop Korthuis uitgegeven basiswerk “Innerlijke Macht”, wordt de wetenschappelijk onderbouwde methode tot in detail beschreven en aan de hand van voorbeelden toegelicht en verduidelijkt. Vanuit het MSP wordt herhaaldelijk verwezen naar dit boek, wat enerzijds nieuwsgierig maakt en anderzijds als hinderlijk kan worden ervaren op het moment dat de lezer het nog niet heeft gelezen. De meest belangrijke wetenschappelijke inzichten rondom de werking van ons brein worden overigens wel uitgelegd, waardoor het MSP als een op zich zelf staand boek kan worden gelezen en eigenlijk niet mag ontbreken in de boekenkast van elke zichzelf respecterende directie die het beste voor heeft met haar mensen en met de onderneming.

Lees ook:

Vuistregels voor gedragsverandering (3)

PMA wordt door Korthuis omschreven als de (zelfhulp-)methode die net een stap verder gaat dan de bestaande 1e lijns methoden als NLP, RET, EMDR etc. PMA richt zich volledig op het optimaal laten functioneren van de mens, zijn emoties, overtuigingen, motivaties en gedragingen en biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze duurzame positieve veranderingen in gedrag teweeg te brengen. PMA bestaat niet uit moeilijk te leren formules of conditionerende raadgevingen. In plaats van het bijleren van nieuwe regels en gedragspatronen is PMA juist gebaseerd op het verwijderen van recentelijk ontdekte verborgen programmeringen in ons brein, genaamd ‘Bad Clusters’. Dit zijn verkeerd opgeslagen zintuiglijke gegevens (gebeurtenissen) die een zeer krachtige en negatieve lading met zich meedragen en daardoor tenminste 75% van onze overtuigingen, beslissingen en gedragspatronen bepalen, maar die we ons niet meer bewust kunnen herinneren. Ze zijn de veroorzakers van remmende , saboterende emoties en overtuigingen waardoor onze gezondheid, effectiviteit en relaties niet hun volledige potentiële niveau bereiken, aldus Korthuis.

In een PMA sessie gaat het om het vinden en transformeren van deze bad clusters. Korthuis beschrijft het als volgt; “PMA maakt gebruik van de natuurlijke processen van ons brein. Als we in een sessie op problemen stuiten die ons beletten om verder te gaan, of we merken anderzijds dat we geblokkeerd raken, dan gebeurt dat meestal omdat we niet nauwgezet de natuurlijke mechanismen en “taalregels” van het brein volgen. Tijdens een PMA sessie selecteer je niet bewust waar je heengaat of welke soort van herinnering er boven moet komen. Je geeft je onderbewuste helemaal carte blanche. Het onderbewuste mag al het mogelijke aandragen zonder ook maar enige beperking. Ga dus niet gecontroleerd op zoek naar herinneringen, maar laat ze spontaan in je opkomen. We hoeven ons brein niet te sturen of te controleren om het zijn onderbewuste processen uit te laten voeren; die werken automatisch volgens de vaste regels van het stimulusresponsmechanisme. Wanneer je bewust gaat sturen in de richting van een ander mentaal plaatje (herinnering), dat volgens jouw beredeneerde conclusie met het vorige plaatje te maken zou kunnen hebben, dan heeft je bewustzijn de leiding overgenomen. Jij bepaalt nu bewust door na te denken of te redeneren de richting. Als dat zou werken, dan zou je de inhoud van je Bad Clusters al lang geleden hebben ontdekt. Bad Clusters zijn echter in het onderbewustzijn verborgen en zijn niet toegankelijk voor het bewuste redenerende en concluderende brein. Daarom is het bewust rationeel ‘zoeken’ of de richting bepalen volledig zinloos. Focus je eenvoudigweg op het meest krachtige detail in het mentale plaatje herinnering) dat bovenkomt en op de gevoelens die daarbij worden opgeroepen. Wacht daarna tot je onderbewustzijn het volgende mentale plaatje SPONTAAN aanlevert. Dit plaatje komt meestal uit een heel onverwachte hoek. Op deze manier volg je de mechanismen en taalregels van het onderbewustzijn”.

Zo beschrijft Korthuis in zijn boek het voorbeeld van de wrijving tussen Arnold en Jaap (Jaap in dit voorbeeld is een ander persoon dan de schrijver van deze recensie), twee managementteamleden. Jaap, die het vakmanschap van zijn collega allerminst in twijfel trekt, geeft hierin uiting van de moeite (gevoel) die hij heeft met de onbesuisde werkwijze van zijn collega. Jaap geeft aan Arnold eigenlijk niet te mogen (gevoel), waardoor de samenwerking ernstig wordt bemoeilijkt. De PMA Business Coach vraagt Jaap in de PMA sessie te focussen op dat gevoel en te benoemen welke situatie hem al eerste te binnen schiet. Het eerste mentale plaatje bij Jaap is de MT vergadering waarin hij een voorstel voor de marketing naar voren brengt dat gelijk door Arnold met de opmerking ‘nutteloze geld- en tijdverspilling’ van tafel wordt geveegd. Jaap ervaart dit (gevoel in zijn lichaam) als een koude douche en hij beschrijft gevoelens van druk op de borst en spanning in de nek. De PMA Business Coach vraagt Jaap om dit gevoel te verwelkomen en volledig toe te laten en het meest vervelende moment in die vergadering nog eens te beleven. Jaap ziet dan als eerste het donkerblauwe overhemd van Arnold en als tweede de heftige handbeweging in zijn richting. De PMA Business Coach vraagt Jaap nu niet na te denken, maar te focussen op het gevoel en aan te geven welk ander volgend mentale plaatje nu spontaan tevoorschijn komt. Jaap ziet in eens het voorval van toen hij 9 jaar oud was en hij met vieze kleren thuiskomt na een partijtje voetbal. Jaap vertelt bij binnenkomst thuis enthousiast aan zijn vader dat ze hebben gewonnen op basis van een nieuwe techniek die hij heeft bedacht, maar zijn vader wordt bij het zien van de vieze kleren van Jaap woest, scheldt hem uit, grijpt hem stevig vast en zet Jaap met kleren en al onder de koude douche. ‘Hoe vaak heb ik je niet gezegd om niet zo de keuken binnen te komen, maar het is kennelijk pure tijdverspilling om je dat proberen duidelijk te maken’. Jaap geeft de PMA Business Coach nu aan dat hij hetzelfde gevoel ervaart als in de vergadering met Arnold. Hij ziet nu ook dat zijn vader een blauwe overall aan heeft. Met het zien van het plaatje en daarmee met de overeenkomsten tussen de gegevens en de gevoelens van toen en nu zakt het negatieve gevoel plotseling helemaal weg. Verbazingwekkend. De voorvallen hebben inhoudelijk niets met elkaar te maken, maar op het niveau van de basale details juist wel. Alles wat we doen wordt gedicteerd door de vergelijkingsprocessen in ons onderbewuste tot zelfs woordkeus en non-verbale tekens aan toe. De koude douche letterlijk en in de woordkeuze), de kleur blauw, het woord ‘tijdverspilling’ en het slimme plannetje (marketingvoorstel en de nieuwe techniek tijdens het voetballen) dat door Jaap was bedacht.

ArrayEen andere praktijkcasus gaat over Nico, een directeur van een onderneming met tien medewerkers. Altijd als Nico een paar vrije dagen had of op vakantie ging moest zijn laptop mee. Hij begreep zelf ook wel dat hij op die manier niet werkelijk tot rust kwam, maar ondanks dat en de weerstand uit zijn gezin bleef hij dit wel doen. Hij was zich bewust van het feit dat dit gedrag irrationeel was, maar toch wist hij elke keer weer voor zichzelf ogenschijnlijk logische en rationele redenen te bedenken waarom het deze keer wel nodig was. “Het bedrijf mag niet bevriezen als ik weg ben”. Ons voortbestaan hangt af van mijn inspanningen”. “Het werk moet doorgaan!” Deze laatste was Nico’s favoriete uitspraak. Tijdens een PMA coachingsgesprek werd er daarop doorgevraagd. Van zijn ‘rationele’ overtuigingen bleef echter niet veel over. Sterker nog, het bleek dat Nico zijn gedrag zelfs als zeer belastend ervoer. Tijdens een vervolgafspraak legde hij via enkele voorvallen uit zijn leven de link met een gebeurtenis, waarin hij op vijfjarige leeftijd tijdens het schaatsen door het ijs zakte. Hij kwam daarbij onder het ijs terecht en zocht koortsachtig naar de plek waar hij weer boven het ijs zou kunnen komen. Hij moest vechten voor zijn leven. Het was voor hem letterlijk ‘doorgaan en overleven’ of ‘niets doen en doodgaan’. Vanaf dat moment vormde het gevoel altijd te moeten ‘doorgaan’ de basis van veel van zijn overtuigingen. Het door zijn overtuigingen geforceerde gedrag bracht hem weliswaar een florerende onderneming, maar ook constante stress. Ze hadden hem bovendien de nodige spanningen met zijn vrouw en kinderen veroorzaakt. Nadat de bron van zijn overtuigingen was gevonden en van zijn negatieve lading was ontdaan, verdwenen zijn overtuigingen spontaan en maakten plaats voor innerlijke rust. Deze innerlijke rust en het ontbreken van het altijd maar dwangmatig bezig zijn met overleven stelde hem in staat zijn zaken nu met veel meer inzicht en overzicht te beoordelen. Dit leidde ertoe dat zijn bedrijf binnen een jaar van tien naar zeventien medewerkers groeide en zijn netto winst verdubbelde.

Met deze voorbeelden uit het boek maakt Korthuis duidelijk dat je door middel van de PMA techniek (zelf) in staat bent Bad Clusters uit je onderbewustzijn op te sporen en hun negatieve energie permanent te transformeren in positieve mentale kracht. PMA is dus geen onrealistische of zweverige theorie, maar is een wetenschappelijk onderbouwde techniek. Wetenschappelijke feiten uit de psychologie, neurowetenschap, fysiologie, kwantummechanica en biologie zijn hierin met elkaar verbonden.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

De recensent Jaap Mackaay citeert de auteur Korthuis:

“PMA wordt door Korthuis omschreven als de (zelfhulp-)methode die net een stap verder gaat dan de bestaande 1e lijns methoden als NLP, RET, EMDR etc. PMA richt zich volledig op het optimaal laten functioneren van de mens, zijn emoties, overtuigingen, motivaties en gedragingen en biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze duurzame positieve veranderingen in gedrag teweeg te brengen.”

Ik zou Korthuis en Jaap Mackaay graag willen geloven, maar ik heb nog geen beeld gekregen wat “bestaande 1ste lijns methoden” dan zijn, en waarin PMA dan “net een stap” verder gaat.

De stap verder richting intenties is er wellicht wel, waar de stap verder zit in de aanpak of methode (Als die stap verder er is) wordt mij in de recensie niet duidelijk.

Wellicht een zinvolle aanvulling voor een vervolg?

Heel mooi beschreven hoe men zichzelf zou kunnen coachen met behulp van PMA.
Daartegen heb ik twee bedenkingen:
1. Jezelf coachen is een utopie: jijzelf bent de spiegel waarin je wilt zien wát je wilt zien. Je kan wel een instrument aanleren waarmee je jezelf ‘onderhoudt’.
2. PMA lijkt een nogal slap aftreksel van EFT. Ik durf zelfs te stellen dat PMA een oude wijn in een nieuwe zak is.
Zie verder:
http://www.emofree.com/newcomer.htm

Deze methode lijkt veel overeenkomsten te vertonen met de “Past Reality Integration” methode van Ingeborg Bosch.

Helemaal eens met Anita dat dit in essentie lijkt op de Past Reality Integration van Ingeborg Bosch en ook op de wat meer alternatieve methode van Brandon Bays – De helende reis en de techniek focussen. Nogal opportunistisch om dit een zelfhulp methode te noemen. Het is een geavanceerde techniek die in de meeste gevallen onder begeleiding van een therapeut of ter zake geschoold coach plaats vindt. Het vraagt namelijk twee dingen tegelijk van je: zowel helemaal in de gevoelens en gewaarwordingen duiken die getriggerd worden door een hier en nu situatie, als wel je zelf door het totale proces heen loodsen. Voorwaar een opgave voor gevorderden!
Niettemin een werkzame methode is mijn ervaring, goed in te passen in een coachtraject als de deskundigheid aanwezig is.

Wie de naam van de recensent, Jaap Mackaay, googlet, komt er al snel achter dat Jaap zelf PMA-coach is, en dus niet onbevooroordeeld in de materie staat. De recensie maakt op mij dan ook de indruk meer te dienen ter promotie van het boek en de methode dan als een zuivere boekbespreking. Er wordt nl. eigenlijk niets gezegd over de bruikbaarheid / leesbaarheid van het boek…
Dit pleit niet voor de validiteit van ManagementSite.
(Overigens heb ik zelf ooit een prima PMA-sessie gehad, dus is het punt niet)

Progressive Mental Alignment ziet kennelijk (ik heb het boek nog niet gelezen) op het “uitlijnen” van bestaande valse overtuigingen met de herbeleving van reeele ervaringen uit het verleden. Ervaringen die hun impact op het hier en nu op niet effectieve wijze laten doorwerken. Op zichzelf zijn dit geen nieuwe inzichten, maar kennelijk wel de wijze waarop interventies worden gepleegd om iemand de ‘onbewuste daar-en-dan ervaring’ te laten herbeleven. Tevens lijkt mij zeer relevant de wijze waarop de ervaringen geduid worden door de begeleider/coach. Omdat we weten dat de duiding van verhalen van clienten ook weer veel zeggen over de (eigen) ervaringen van de coach is het wellicht nodig (lees ik niets van) dat ook de coach PMA ervaringen heeft. Betekent dit dat achter deze methode (no harm meant) de mogelijkheid schuilgaat van het ‘opgeleid worden tot PMA-coach’, waarmee ik een enorme commerciele deja vu zie opduiken?!
Desalniettemin … “Doen wat werkt…?? Doen!”

Kritiek hebben is een van de makkelijkste metode,om pma te veroordeelen.

Jammer,ik ben met pma in aanraking gekomen via vrienden.
Ik ben me er ter degen van bewust ,dat er veel te koop is op het gebied van zelfhulp methode,Maar als je oprecht wilt oordelen en reageren neem een sessie of koop `t boek.

Ik ben overtuigd,`t werkt,.

en ,nee ik heb er geen financieel belang bij dat ik dit schrijf,
(mail),maar oordeel niet voordat je weet waar je `t over hebt.

Ieder zijn mening,maar weet `t dan wel te onderbouwen.

met vriendelijke groet

sc

Momenteeel doe ik een training interculturele NLP bij ISE en wordt de beschreven PMA (andere naam) toegepast als een mogelijke interventietechniek bij het opruimen van ‘badclusters’. Daarnaast zijn er nog vele andere inteventies mogelijk die door de coach kunnen worden ingezet om de gecoachte zelf zijn verbetertraject in te laten zetten.

Ik zie in de beschreven PMA niet veel nieuws en zeker niet een methode die alles vervangt! Naast inzicht en kennis van het persoonlijkheids- en cultuurmodel is een coach zeker nodig als je start met dit soort verbetertrajecten.

De reacties hier zijn al vrij oud maar mogelijk komen er nog nieuwe lezers langs.
Toen ik in dat jaartal het eerste boek van Joop Korthuis heb gelezen was ik er helemaal weg van. Ik heb vele boeken gelezen om mijn leven aangenamer te kunnen maken, van positieve lectuur tot psychologie, relaties enz…. alles wou ik lezen.
Steeds ontbrak het aan iets dat niet ver genoeg ging. Het waren allemaal schitterende boeken en dan, hoe moest het nu verder. Hoe word ik nu gelukkiger.

Toen ontdekte ik de vernieuwde uitgave van ‘Bevrijd jezelf’, PMA. Daar was een hele begeleiding rond gebouwd.
Ik heb het zelfplan aangekocht en uitgeprobeerd, ik leerde voor het eerst terug naar mezelf gaan. Voor de doorbijters, je kan het echt zelf en je hoeft geen speciale studies.
Ik wou meer, zoveel mensen die rondlopen met hun rugzakje, ken je de uitspraak? In dat rugzakje zitten niets anders dan onopgeloste trauma’s. Dat is niet moeilijk om daar achter te komen. Ben je een beetje begaan met psychologie en mensenkennis dan weet je dat.

Je hoeft het niet te geloven maar ben je bereid om je septische gedachten te toetsen aan praktijk en wat als het voor jou ook werkt? Help, ik kan ook gelukkig zijn………

Vele mensen kunnen vandaag geholpen worden door het opkuisen van hun trauma’s en waarom wil jij dan als alwetende dit tegenhouden. Wat kan jouw voordeel hier uit zijn?

Een PMA sessie of een opleiding is het beste wat je ooit zal overkomen. In de spiegel durven kijken en recht in de ogen van “het gelukkig zijn” kijken.

Toon alle 9 reacties
x
x