Hoe je ingesleten gewoontes verandert

Columns

Op congressen werd hoogleraar Jan Hamers rond de eeuwwisseling nog weggehoond. Zijn stelling dat het mogelijk is om onrustbanden in de ouderenzorg uit te bannen, wekte ruim 10 jaar geleden vooral verbazing en verwondering op. Inmiddels weten we beter. Math Gulpers van MeanderGroep Zuid Limburg is gepromoveerd op een onderzoek naar afbouw van deze banden(1). Promotor Jan Hamers krijgt ermee zijn gelijk. Na 2 jaar blijkt de omvang van onrustbanden teruggebracht te zijn tot slechts 3%, terwijl bij de controlegroep – waar geen interventie plaats vond – nog altijd 13% van de bewoners fixatiebanden heeft. Tevens heeft Gulpers kunnen aantonen, dat het gebruik van geneesmiddelen niet is toegenomen. Er is ook geen toename van vallen of van letsels die met vallen te maken hebben.

Gedragsverandering:...

Dr. Tony de Bree MBA (@dagboekbankier)
Prima stuk. Ik zou er vanuit mijn ervaring als transformatie en splitsingsmanager bij ABN Amro gedurende 26 jaar in verschillende landen en culturen graag wat aan willen toevoegen.

1) Je kunt menselijk gedrag niet veranderen, dan kunnen mensen alleen zelf doen.
2) De top-down benadering van 'gij zult veranderen' werkt alleen als de leiding de 'management-by-example' stijl consequent toepast, het gewenste nieuwe gedrag beloont en het ongewenste oude gedrag publiekelijk afkeurt (zie ook Jack Welch, vroegere CEO van General Electric).
3) Veel senior managers in Hoofdkantoorafdelingen verwarren 'weerstand tegen veranderen' vaak met 'je doet niet wat ik zeg'.
4) Sommige mensen zijn om een aantal redenen niet te veranderen. Als je van nature een laag E.Q. hebt wordt je nooit een nieuwe leider.
5) Mensen kunnen ook 'verander-moe' worden na bv jarenlange reorganisaties en uitzichtloos downsizen.

Of de gekozen aanpak wel of niet werkt is altijd afhankelijk van de context en van betrokken verandermanagers/managers zelf. Collaborative change werkt altijd. Kil saneren en vriendjespolitiek nooit.

Mvg
Tony

Meer over Gedragsverandering