Vuistregels voor gedragsverandering (1)

Columns

Hoe krijgen we beweging in gedrag? Een vraag waar velen mee worstelen. Dat komt doordat we gedrag willen aandoen en liever niet praten over (wan)gedrag. En dat werkt niet echt bevorderlijk. Daarnaast leunt gedragsverandering te eenzijdig op het betekenis geven zonder oog te hebben voor beleving. Ratio en hoofd dicteren over emotie en lichaam. De focus ligt op bedenken zonder aandacht voor het zelf uitvoeren. Gedragsverandering is hiermee vooral praten en vertellen, waardoor oefenen en onderzoeken het onderspit delven. Tijd dus voor een andere aanvliegroute bij gedragsverandering. De volgende vuistregels helpen daarbij.

Vuistregel 1) Verander in de praktijk
Gedrag verandert in en door de praktijk. Het is een vaardigheid die we al doende leren. Daarom heeft het weinig zin om te praten over a...

Paul Klein Tuente
Beste Hugo,

Prima en concreet column over veranderen van gedrag. Aanleren van nieuw gedrag kan, afleren van oud gedrag niet. Juist daarom is het zo moeilijk nieuw gedrag in te slijpen en dominant worden over het oude gedrag. Dan nog loop je het risico dat in stress situaties het oude gedrag weer dominant wordt. De gegeven adviezen helpen om nieuw gedrag voor elkaar te krijgen.
Rob Alderden
benieuwd naar deel 2.
Hugo Meijers
Auteur
Paul, dank en oef wat zeg je nu. Je verwijst de hele discipline psychologie naar de prullenbak. Alle coaches in de sport kunnen stoppen, opvoeding snijdt geen hout meer. Ben benieuwd waarom jij denkt dat afleren niet kan en waarop dat is gebaseerd.

Rob, vandaag ingeleverd. Binnenkort in dit theater.
Paul Klein Tuente
Hugo, Ik ben geen gedragstherapeut, maar heb van verschillende gedragstherapeuten begrepen dat het zo werkt, ik sta open voor andere theorieën hierover. Als ervaren atletiektrainer (hoogspringen, hordelopen) kan ik het in ieder geval beamen. Je bent jaren bezig om fouten uit techniek te halen maar onder stress bij topwedstrijden zie je toch weer fouten terugkeren die er op een training al lang uit waren. Niet stoppen met coachen en opvoeden maar direct goed aanleren. De beste trainers bij de pupillen!
Gewenst gedrag blijven bekrachtigen, uw vuistregels zullen hier zeker bij helpen!
Hugo Meijers
Auteur
Hi Paul.
Er is een verschil tussen de verschillende soorten fysieke gedragingen. Iemand kan van zijn verslaving afkomen, maar zal altijd een hunkering hebben naar, totdat het voldoende is uitgedoofd in de hersenen. Verdwijnen doet het nooit helemaal. En precies onder stress valt het brein terug op eerder aangeleerde automatismen. Dat zijn geheugensporen die dieper liggen en waar in het overleven naar terug wordt gegrepen. In sport en werk moet het bewustzijn dus nooit uitgezet worden. We kunnen mensen leren hoe om te gaan met stress en wat de effecten ervan zijn. Zou een mooi begin zijn
Paul Klein Tuente
Hugo, bedankt voor jouw reactie. Helemaal mee eens.

Meer over Gedragsverandering