Met betrekking tot het managen van talent en het samenstellen van een succesvol team kunnen ondernemingen veel leren van trainers uit het profvoetbal. Immers, een flexibel reactievermogen, ingekaderd in een spelplan, is de essentie van zowel voetbal als van het moderne bedrijfsleven.

Een belangrijke competentie van succesvolle trainers is het managen van de talenten van hun spelers. Individueel talent bestaat uit twee componenten: inherent of natuurlijk talent en contextueel talent. Dit laatste is naar de mate waarin een speler past bij de mentaliteit en de spelopvatting van het team. Het kopen van spelers van andere clubs is dan ook riskant; bij het observeren van spelersprestaties tijdens een match is immers alleen het totale individuele talent zichtbaar. Een spelerstransfer is niet hetzelfde als een prestatietransfer.

Een goede coach verstaat de kunst om mensen die onvoldoende functioneren naar een voldoende niveau te brengen en mensen die goed functioneren naar een uitstekend niveau. In het coachen van medewerkers zijn dan ook drie fasen te onderscheiden:
Fase 1. Van ‘min’ naar ‘plus’ Een medewerker die op één of meer gebieden onvoldoende functioneert, coachen naar een aanvaardbaar niveau.
Fase 2. Van ‘plus’ naar ‘dubbel-plus’ Toezicht houden maakt plaats voor overleg.
Fase 3. Op ‘dubbel-plus’ houden. In deze fase gaat het erom medewerkers die op één of meer gebieden al uitmuntend presteren, op dit hoge niveau te houden.

Lees ook:

Ook bij Clarence Seedorf zal het gaan om visie en leiderschap

Toptalent vraagt dus om een specifiek soort coaching: niet om te leren, maar om optimaal te presteren.

Voor het ontwikkelen en aansturen van teamtalent gelden drie regels.
Allereerst is het belangrijk om het merk, de essentie van de organisatie, uit te dragen.
De tweede basisregel is het voeren van een evenwichtige strategie voor de werving en ontwikkeling van talent.
Ten slotte mag individueel talent uitsluitend worden beoordeeld in relatie tot het teamtalent.

De manager-coach heeft dezelfde taken als de voetbal(hoofd)coach, namelijk zorgen dat elke specialistische coach en elke speler:

* het merk begrijpt (weten wat het betekent om deel van de organisatie te zijn);
* het uiteindelijke teamdoel kent en weet hoe de manager dat wil bereiken (strategie);
* het spelsysteem (wedstrijdplan) kent dat de manager wil inzetten (de tactiek);
* weet waaruit een acceptabele teamperformance is opgebouwd;
* zijn/haar rol in het spelsysteem kent, evenals de rol van anderen (om te kunnen invallen of ondersteunen);
* weet waaruit een acceptabele individuele performance bestaat;
* wordt geprezen en beloond voor het bereiken van performancedoelen en wordt aangesproken op het niet-behalen ervan;
* de resources en omgeving heeft die noodzakelijk is om een acceptabele performance te bereiken.

Beoordeel individuele prestaties alleen in relatie tot de teamprestatie. Een belangrijk punt is hoe goed iemand in het team past en of hij de teambalans niet verstoort. Een gemiddelde speler vervangen door een topspeler kan de teamprestatie verslechteren. Door een topspeler die de teambalans verstoort op de bank te zetten, kun je de teamprestatie verbeteren.

Lees meer over Management en Sport op de StrafSchop.nl

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (samenvatting uit: KluwerManagement)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x