Channels

Een van de sleutels naar meer en betere innovaties ligt in het netwerkgedrag van medewerkers. Er bestaat een positief verband tussen de kwaliteit van people management in bedrijven en het netwerkgedrag van medewerkers. Bedrijven die relatief goed scoren op hun people management scoren ook goed op hun netwerk. Aan de andere kant laten bedrijven die relatief slecht scoren op people management ook een relatief onderontwikkeld netwerk zien. People management beïnvloedt de houding en perceptie onder medewerkers ten aanzien van netwerkgedrag en draagt bij aan een gunstig klimaat hiervoor.

Werving & selectie

Werving & selectie op werkervaring, bestaande netwerken en communicatievaardigheden dragen in belangrijke mate bij aan netwerkontwikkeling. De bedrijven met een groot netwerk hechten ook een groter belang aan de sociale vaardigheden van nieuwe medewerkers. Bij de echte netwerkbedrijven komen meer baanwisselingen tussen afdelingen voor. Dit stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, versterkt de interne netwerken en faciliteert de uitwisseling van externe relaties. Deze bedrijven hebben tevens meer mogelijkheden en begeleiding beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling van het personeel.

Lees ook:

Sturing door waarden, samenwerking, heldere doelen en vertrouwen

3 tips om talent aan te trekken en te houden
Het is lastig om talent aan te trekken. Talentontwikkeling is een voorwaarde om het vast te houden. Jonge werknemers hechten groot belang aan de werkomgeving en het sociaal klimaat waarin ze aan de slag zullen gaan; 3 tips:

  1. Focus op vrouwen.
    Ondernemingen die naar talent op zoek zijn, denken haast automatisch aan mannelijke kandidaten. Het loopbaanplan dat ze voor hen uittekenen, houdt haast nooit specifiek rekening met de wensen en verwachtingen van vrouwelijke kandidaten. Fout dus. Organiseer liever loopbaanworkshops tijdens welke vrouwen duidelijk hun wensen en verwachtingen kunnen formuleren.
  2. Stimuleer global networking.
    Internationale bedrijven hebben er baat bij hun meest getalenteerde werknemers met elkaar in contact te brengen. HR kan leden van de aanstormende generatie selecteren en hen in kleine informele werkgroepen samenbrengen, los van hun positie, functie, standplaats of specialiteit. Kruisbestuiving gegarandeerd.
  3. Flexibiliteit boven alles.
    Werknemers verwachten steeds vaker flexibele werktijden en de mogelijkheid om van huis uit te werken. Dergelijk aanbod zal voor velen bepalend zijn in de keuze van hun werknemer. Die hoeft in feite enkel een systeem op te zetten om het rendement van de flexibele werknemers nauwgezet op te volgen.

Waarderen en belonen

Bedrijven met hoge netwerkscores besteden tevens meer aandacht aan het waarderen en belonen van mensen in innovatieprojecten. Hieronder valt bijvoorbeeld het instellen van een innovatieprijs en een jaarlijkse prestatiebonus maar ook het vieren van successen in innovatieprojecten en het noemen of bedanken van mensen tijdens bedrijfspresentaties. Vooral de twee laatstgenoemden worden zeer belangrijk gevonden om mensen in R&D en innovatie gemotiveerd te houden.

Bron: People Management to Stimulate Networking, Mark Jolink (Radboud Universiteit), 1 maart 2010
Promovendus Mark Jolink (Radboud Universiteit) deed onderzoek naar de relatie tussen people management en het opbouwen en gebruiken van externe netwerken door innovatiemedewerkers. De studie werd uitgevoerd tegen de achtergrond van de voedingsmiddelenindustrie. Door de specifieke aard van deze industrie is het voor voedingsbedrijven van cruciaal belang om innovatiegerichte netwerken op te bouwen en te onderhouden. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het proefschrift ‘People Management to Stimulate Networking’.

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x