Leren innoveren is leren samenwerken

Actueel

Grensoverschrijdend samenwerken is de voorwaarde om te leren innoveren. Hierbij gaat het om leren samenwerken voorbij de grenzen van routines, vakgebied en organisatie. Het is derhalve belangrijk om op een andere manier naar innovatie te kijken en om innovatie vanuit een andere optiek te benaderen.

Grensoverschrijdend samenwerken is geen vaardigheid die eenvoudig te leren is omdat ook op een andere manier naar samenwerking gekeken moet worden. Het moet niet alleen gezien worden als een vak (de inhoudelijke dimensie), maar ook als een vernieuwingsstrategie (de creatieve dimensie) en als relationeel proces (de sociale dimensie).

Om te leren samenwerken moet er bijvoorbeeld een groeidesign gehanteerd worden waarbij uitgegaan wordt van een innovatie die werkenderweg tot stand komt. Samenwerken moet daarbij benaderd worden als een vorm van leren waarbij de nadruk ligt op het cultiveren van verschillen en het identificeren van fricties.

Belangrijk zijn de verschillende contexten die een rol spelen. Inzicht in de verschillende contexten, hoe die samenhangen en wie daarin de sleutelfiguren zijn, zijn voorwaarden om in te spelen op die contexten. Ten slotte moet voortdurend kritisch op de samenwerking gereflecteerd worden.

Wie oh wie
Er is behoefte aan meer HR-managers die op een strategische manier kunnen meedenken met de organisatie. Vanuit hun eigen vakgebied zouden ze dan een bijdrage kunnen leveren aan belangrijke veranderingen en innovaties.

Een HR-manager die meepraat aan de directietafel over grote veranderingen in een organisatie. De HR-manager is dan meer businesspartner die de bedrijfsstrategie concreet handen en voeten geeft.

Gerelateerd artikel:
Innoveren is mensenwerk
Dat komt door het belang van samenwerking en communicatie, ... Is innoverend
leiderschap dus te leren?

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: MD Weekly)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Innovatief organiseren