Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Cover stories · Cases · Interviews

Er zijn mensen met een duidelijke visie op hoe een goede samenleving in elkaar zou moeten steken. Zij herkennen wat belangrijk is, kunnen hun visie met veel passie verwoorden en weten intuïtief welke stappen nodig zijn om die visie te realiseren. Hun acties zijn samenhangend en leiden tot hetzelfde doel. Koen Eising is zo'n iemand. Zijn visie is sterk gerelateerd aan de concepten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (hierna MVO) en Sociale Innovatie. Ik heb Koen leren kennen als collega bij adviesbureau Squarewise, en was gefascineerd door wat hij deed en vertelde. Anderhalf jaar geleden maakte hij de overstap naar Alliander, om daar als MVO manager aan de slag te gaan. Dit was zijn grote kans: hij kon hier eindelijk met volle verantwoordelijkheid en bevoegdheid het MVO beleid van ee...

Ruud Nijssen
Lid sinds 2019
Interessant!
Edwin Tuin
Een prestatieladder of volwassenheidsmodel is altijd een goed middel om de situatie in kaart te brengen. Tevens kan worden gevraagd naar de ambitie, want lang niet iedereen hoeft tot niveau leider te verworden.

Bij het vaststellen van de huidige prestatie komt veel energie los in de organisatie. De vraag is hoe deze energie op gang wordt gehouden en wordt vergroot om bepaalde doelstellingen (te definiëren) te bereiken.

Als de leidinggevende-, visionaire- en veranderkundige kant niet afdoende is ingevuld, bestaat het risico dat de energie wegebt en wordt vervallen in 'business as usual'.

Zo'n prestatiemeting is dus een ideaal moment om met de medewerkers een traject in te zetten hoe Alliander structureel kan verduurzamen. Het met elkaar formuleren van een centrale ambitie (´Alliander in 2015 CO-neutraal´) o.i.d. zou een goed vertrekpunt kunnen zijn.

Meer over Duurzaam ondernemen