Channels
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Interessant!

[…] een zeer uitgebreid en boeiend artikel op http://www.managementsite.nl vertelt Katherina Schwartz het verhaal van de nieuwe MVO aanpak van […]

Een prestatieladder of volwassenheidsmodel is altijd een goed middel om de situatie in kaart te brengen. Tevens kan worden gevraagd naar de ambitie, want lang niet iedereen hoeft tot niveau leider te verworden.

Bij het vaststellen van de huidige prestatie komt veel energie los in de organisatie. De vraag is hoe deze energie op gang wordt gehouden en wordt vergroot om bepaalde doelstellingen (te definiëren) te bereiken.

Als de leidinggevende-, visionaire- en veranderkundige kant niet afdoende is ingevuld, bestaat het risico dat de energie wegebt en wordt vervallen in ‘business as usual’.

Zo’n prestatiemeting is dus een ideaal moment om met de medewerkers een traject in te zetten hoe Alliander structureel kan verduurzamen. Het met elkaar formuleren van een centrale ambitie (´Alliander in 2015 CO-neutraal´) o.i.d. zou een goed vertrekpunt kunnen zijn.

x
x