Samenwerken is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Columns

Kranten en met name vakbladen gericht op ondernemers staan de laatste tijd vol met termen als duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Van schrik gaan bedrijven spaarlampen aanschaffen, hun vliegreizen compenseren met het planten van bomen en hun medewerkers OV-kaarten aanbieden. Ik heb eens een afstudeerderonderzoek laten doen naar het mogelijk effect van dit soort maatregelen bij een constructiebedrijf: dit bleef ruim onder 1% reductie van de totale CO2 uitstoot die de onderneming veroorzaakte.

Waar heb je dan wel wat aan? Aan efficiënte processen en het voorkomen van verspilling! Grote kans dat als een bedrijf hetzelfde proces met minder medewerkers uitvoert, het milieubeslag ook kleiner is. Elke medewerker heeft namelijk een kantoorplek, maakt autokilometers en heeft hul...

Wim Aalbers
Lid sinds 2019
Interessante gedachten in een tijd dat we worden teruggeworpen op grote maatschappelijke en systeemvragen. Minder mensen inzetten vermindert mileubelasting? Allicht. Maar of verdere ontmenselijking van onze organisaties ons gelukkiger gaat maken?

Vergroting van de productiviteit per werknemer veronderstelt een aanhoudende groei van de vraag/consumptie. Blijft die groei uit - of wordt die afgeremd - dan is het resultaat slechts het verdwijnen van banen.

En dan mensen "inzetten in functies die wérkelijke waarde toevoegen"? Waar denk je aan? Zorg, onderwijs, cultuur? Ik las onlangs een lang betoog dat daar op neerkwam, zonder dat de schrijver de moeite nam om uit te leggen waarvan dit betaald moest worden.

De echte vragen zijn natuurlijk: Wat ís waarde en hoe verdelen we die met elkaar. Zo lang we het niet eens worden over nieuwe antwoorden zullen we het moeten doen met "financiële baten" of daarvan afgeleide begrippen.

Meer over Duurzaam ondernemen