Met MVO een beter imago! Ook meer klanten?

Actueel

De maatschappelijke druk om verantwoord te ondernemen wordt steeds groter. MVO is alom bekend als de Triple-P Bottomline-benadering (People, Planet en Profit). Wil een onderneming de koppositie behouden dan moet de ondernemer investeren in MVO. 

De verantwoordelijkheid die de ondernemer draagt naar haar stakeholders, zoals aandeelhouders, werknemers, leveranciers, gemeenschap en milieu zet hem er toe aan MVO serieus te nemen. Het grijpt in op de gehele bedrijfsvoering en haar omgeving. De druk naar de ondernemer neemt toe op het gebied van verantwoord ondernemen vanui de overheid en de klant.

Het is bijvoorbeeld niet menswaardig om mensen te ontslaan of salarissen te bevriezen en ondertussen zelf een fikse bonus op te strijken. Het is ook niet menswaardig om de aandeelhouders op de eerste ...

Meer over Duurzaam ondernemen