Maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2012

Actueel

Rekening houden met het milieu en met sociale omstandigheden is voor veel organisaties niets nieuws. Al langer houden bijvoorbeeld fabrikanten zich bezig met andere zaken dan alleen maar geld verdienen. Ze zorgden ervoor dat hun werknemers fatsoenlijk konden wonen, ze stimuleerden hun culturele ontplooiing, of ze regelden een goede gezondheidszorg.

Het realiseren van MVO in de organisatie vereist vaak een herorientering op bestaande visies, zodat er ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van nieuwe relaties, nieuwe normen en nieuwe strategieen. Dat is niet zomaar een project. Uiteindelijk betekent dit dat de kern van een organisatie moet worden herzien.

Bedrijven stellen in toenemende mate MVO-eisen aan elkaar. De structurele krachten die MVO aanjagen worden sterker. Denk aan economische ind...

Meer over Besturen en organiseren