Balanceren tussen People, Planet en Profit

Columns

Recentelijk ontving ik per mail een uitnodiging voor een congres over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: ‘Van ambitie naar impact’, georganiseerd door de ESAA. Mijn eerste muisbeweging was naar de ‘digitale prullenbak’. In een split second oordeelde ik of het congres voor mij zinvol kon zijn en of ik tijd wilde vrijmaken. Meestal is dat niet het geval. (don’t mail us, we mail you!) Ik aarzelde even en las kort de inleidende tekst. Het viel mij op dat het opnieuw over Corporate Social Responsibilty ging. De sprekers waren hooggeplaatste heren van o.a. TNT, DSM en Rabobank, dus niet direct de Al Gore’s van deze wereld. Wat hebben deze personen en hun bedrijven dan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Triple P-benadering
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet). Beter bekend als de Triple P-benadering. Het gaat daarbij om het vinden van een balans tussen People, Planet en Profit. U begrijpt dat deze punten ook centraal stonden tijdens het congres. Een kijkje in de ‘global kitchen’ van deze organisaties maakt het interessant om te zien hoe deze organisaties hun balans zoeken. Een drietal generieke aandachtspunten zal ik er uitlichten en toelichten met korte voorbeelden.

1. MVO consequent doorvoeren.
Als een organisatie echt wil bijdragen, doe dit dan niet louter uit idealisme of eigen gemoedsrust. Ga niet voor eenmalige initiatieven. Dit is leuk voor de marketing en geeft misschien een tijdelijke imago ‘boost’, maar uw MVO-beleid zal een kort leven beschoren zijn. Sterker nog u kunt er op rekenen dat u spoedig door de mand zult vallen (imago-afbreuk!). Gaat u werkelijk voor duurzaam ondernemen, voer het dan consequent door in alle geledingen van uw organisatie. Te denken valt aan ‘groene’ lease-autoregelingen, thuiswerken (CO-2 reductie), medewerkers die specifieke kennis en tijd van de baas ter beschikking mogen stellen.

2. Focus op aanverwante business.
Eenmaal gekozen voor duurzaam ondernemen, zoek dan een MVO-activiteit die sterke verwantschap heeft met uw eigen business. Hiermee legt u de link tussen uw organisatie en uw bijdrage aan de maatschappij. Bijvoorbeeld: we weten dat TNT Expres dagelijks zorgt voor goederentransport over land, zee en door de lucht, maar we wisten niet dat ze met enige regelmaat kosteloos het transport voor voedsel naar derdewereldlanden verzorgen. Twee corporate vliegtuigen (Boeing’s) worden ingezet om voedselpakketten en noodvoorzieningmaterialen te brengen naar landen als Haïti en Pakistan. Een ander voorbeeld is van DSM: de R&D-afdeling ontwikkelt al jaren voedingssupplementen voor derdewereldlanden met als gevolg meer voedselrijk eten. Ook Unilever ontwikkelde een stukje zeep dat je kunt gebruiken zonder water. Het resultaat was een enorme afname in bacterie-inname onder de plaatselijke bevolking. U kunt zich wel een voorstelling maken van een betere voeding en betere hygiëne voor mensen in derdewereldlanden. Het gaat hier dus wel degelijk om impact op onze maatschappij!

3. Meetbaar maken van MVO.
Heel mooi denkt u, maar toont u de impact liever eerst op micro-niveau aan. Er is maar één manier om MVO daadwerkelijk ingebed te krijgen in uw organisatie, namelijk door concrete prestatie-indicatoren te definiëren en deze af te rekenen met uw eigen directieleden en andere managementlagen. Dit betekent een fundamentele wijziging in uw (Angelsaksische) business model. Bij DSM heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een nieuwe corporate beloningssystematiek, namelijk een mix van KPI’s op basis van 50% financieel en 50% niet-financiële (duurzame) maatstaven.

Wetgeving voor MVO
Kortom wanneer we echt willen dat organisaties global of local gaan bijdragen aan de maatschappij dan dient Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te worden verankerd in onze wetgeving. Dit realiseren we door naast de wet op de jaarrekening bedrijven te verplichten verantwoording af te leggen over hun duurzaamheidbeleid. Tegenwoordig stellen steeds meer bedrijven vrijwillig zo’n verslag op, maar zolang niets wettelijk wordt verplicht, zal de balans tussen People, Planet en Profit niet in evenwicht zijn!

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Mr. DMC
Geachte heer Jager,

En wat doet u zelf aan MVO?
Rondrijden in een "tank"?

Even een serieuze vraag: Wat doen al deze grote bedrijven met MVo ook nu het economisch minder gaat? Verdwijnt MVO dan ook weer naar de achtergrond?
Interessant is het om te bekijken hoe banken nu omgaan met MVO, als vandaag Basel III wordt aangekondigd, wat ongetwijfeld kostenbesparingen en ook hogere klantentarieven met zich mee zal brengen. Blijft MVO dan ook in niet-gekorte vorm op de agenda staan, of gaat het "wat goedkoper"gebeuren, of zelfs geschrapt worden?

groet,
"Mr. DMC"
Richard van Nieuwkerk MBA
Joost Reedijk
Etienne,

Bedankt voor het door eenvoud mooie en toegankelijke stappenplan. Wij merken in onze contacten dat aantoonbaarheid van MVO-waardig handelen nog in een mager daglicht staat. Ook op micro-niveau. Terwijl dat nu juist het punt is waar het om gaat. Wat doen we persoonlijk om het beter te laten gaan? Welke stappen nemen we naar minder milieubelasting?

Hieronder een voorbeeldtoneelstukje, denk met mee svp:
Jan zegt: 'Carel, ik heb iets voor je, je krijgt het van mij, ik hoef het niet meer.
Er kleven wel wat nadelen aan dat wel, want het stinkt, kost honderden euro's per maand, verziekt het milieu, doet een aanslag op niet hernieuwbare grondstoffen, er vallen jaarlijks honderden doden mee en je verspilt er veel kostbare tijd mee. HEBBEN?'

NEEEE, natuurlijk niet!! zegt Carel dan. Waarop Jan verbaast zeg: 'Ja maar , het is een mooie auto!' Waarop Carel zegt 'OK!, had dat gelijk gezegd, beetje leuk modelletje?'.
----Einde toneelstukje.-----

Etienne, het gaat om willen, durven, kunnen, mogen en dan doen.

Wij hebben de GC-norm in de markt gezet. Deze staat voor duurzame inhuur van externe dienstverlening. Op micro-niveau werkt deze uitstekend op alle drie de P's. Opdrachtgever, opdrachtnemer en milieu hebben er baat bij.

Gaat de Holland Consulting Group zich inschrijven? Wij zijn benieuwd of jullie aantoonbaar omzet, milieu en jezelf willen sparen. Bied je diensten voortaan duurzaam aan. Wij helpen je duurzaamheidsdoelen aantoonbaar te realiseren.

Wil je het nog eens in beeld zien?
http://www.youtube.com/watch?v=b3BdHlO1zRo

Bel ons als je vragen hebt, we helpen je graag:
0900-3355033

Met vriendelijke groet,

Joost Reedijk
www.green-consultant.nl
Yael van Assendelft
Persoonlijk denk ik niet dat het sleutelwoord maatschappelijke impact is. Ik denk dat authentiek duurzaam zijn begint bij betrokken zijn. Betrokken zijn bij je werk, je collega, het bedrijf waar je voor werkt, je klant, je toeleverancier, de omgeving, de maatschappij waar we onderdeel vanuit maken, de wereld waar we in leven, ga maar door...
Om vanuit hier te werken aan een gezonde balans tussen de drie P's - People, Planet, Profit. Alleen dan zal ons handelen duurzaam zijn en een waardevol effect hebben op zowel mens, milieu als de bedrijfsresultaten.

Daarnaast vraagt het om duurzaamheidsdenken - een vorm van denken waar korte en lange termijn hand in hand samengaan om zo telkens bij te dragen aan de continuïteit van het bedrijf. Duurzaamheidsdenken is tevens een goede overlevingsstrategie om het huidige ondernemingsklimaat het hoofd te bieden, om de crisis om te zetten in mogelijkheden en er sterker uit te komen als bedrijf – voor nu en in de toekomst .

@Joost: je hebt het over willen, durven, kunnen, mogen en dan doen, mooi!
Leen van Zevenbergen - ceo van Qurius - is met Qurius een andere visie ingeslagen, een die gebaseerd is op duurzaamheid en duurzame relaties. Hij heeft het over de 5d's : dromen, durven, denken, doen en doorzetten.

Op een duurzame en volhoudbare toekomst!
Yael, voor spiegelen en sparren

Meer over Duurzaam ondernemen