Het sollicitatiegesprek, de eerste indruk, tips en valkuilen. De voorbereiding en het CV. Social media en solliciteren.

 • Solliciteren en het sollicitatiegesprek: voorbereiden, vragen, tips.
 • De eerste indruk en personal branding
 • Ervaringen bij het solliciteren: trends, tips en tricks.
 • Het sollicitatiegesprek, belang van het het CV
 • Werven via de social media: CV fraude & Commercial Vitae, de LinkedIn Endorsements.
 • Werk verkrijgen via On Demand Apps en uw digitale reputatie.
 • Tweede sollicitatiegesprek
 • Afnemen sollicitatiegesprek
 • Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.
 • Online solliciteren en uw virtuele identiteit.

In dit dossier vindt u bijdragen over deze onderwerpen.

Tips sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek voorbereiden is belangrijk. Stel u van te voren op de hoogte. Bedenk welke vragen u wilt stellen en denk na over de antwoorden op de vragen die u kunt verwachten. Wees voorbereid op de vragen die er toe doen.

 • Sollicitatie tips & tricsWat houdt de baan voor jou in
 • Daniël in de LeeuwenkuilDe ongeschreven regels van het het spel
 • 9 tips voor een sollicitatiegesprek – Hoe het sollicitatiegesprek voorbereiden. ‘Niet te lang antwoorden’,  ‘Het zijn de kleine dingen’ en nog 7 tips
 • Het sollicitatiegesprekDrie kritieke factoren en een simpel advies  

De eerste indruk

Het tweede sollicitatiegesprek

Solliciteren en recruteren via Social media

De opkomst van social media, online personal branding en on-demand vacature-sites is onmiskenbaar.

Uw digitale reputatie steeds belangrijker

Personal branding

Wat u zelf kunt doen aan uw persoonlijke reputatie vindt u in onze kennisbank onder Personal branding. Ook hier wordt de rol van de nieuwe media steeds groter.

Algoritmen en uw loopbaan

Buiten u om wordt uw reputatie gevangen op basis van uw eigen gedrag op het net en hoe anderen u scoren op airbnb, marktplaats of allerlei recensiesites. Soms worden er ook tijdens uw werk allerlei gegevens over u verzameld. ‘Big Brother’ of een impuls om beter te presteren?

Trends

Digitalisering verandert alles. Het toenemende belang van social media en manieren om online uw digitale identiteit te ontwikkelen is onmiskenbaar. Ook recruiters worden online steeds actiever.
De bedenkelijke kanten aan deze ontwikkeling worden in meerdere bijdragen vermeld.

Ervaringseisen worden bij vacatures en klussen voor ZZP-ers, steeds scherper en robuuster geformuleerd. Het merendeel van organisaties, werving- en selectiebureaus en bemiddelaars doet hier aan mee.
Of dit nou zo nodig de doorslag moet geven is de vraag. Ervaringen zijn per definitie verleden tijd. Frisse geesten, recente ontwikkelingen, creativiteit…. geen enkele vakgebied staat stil!

Het vermogen om continu met anderen op het werk te leren en te verbeteren, vaak ook in wisselwerking met klanten, is wellicht de belangrijkste eis aan het worden. De trend is dat juist dat vermogen in uw digitale reputatie tot uitdrukking komt.

Overzicht

Onderstaande bijdragen verschaffen een overzicht. Populair zijn de bijdragen die tips bij het solliciteren verschaffen. Items als De Logica van Lichaamstaal en Daniël in de Leeuwenkuil doen het goed. De items over de rol van de social media, uw digitale reputatie en online rekruteren blijken tevens populair.

Zie ook deze vacatures