CV-fraude

Columns

Wanneer je zuinig op je klanten bent, zorg je dat je het beste personeel aanneemt en houdt. Dat begrijpt ieder managementteam. En toch gaat het zo nu en dan heel erg fout.

De afgelopen weken werden we opgeschrikt met berichten over werknemers die bij hun sollicitatie hele of halve onwaarheden hadden verteld. Een Nederlandse arts bleek in Duitsland al eens fouten gemaakt te hebben en vergat zijn nieuwe werkgever in Emmen daarover in te lichten en een Nijmeegse schouwburgdirecteur verzon een prachtig CV bij elkaar.

Nadat er in Emmen opvallend veel patiënten overleden en pas op het moment dat er in Nijmegen een arbeidsconflict ontstond werden de betreffende CV’s (door de pers!) onderzocht en kwamen de werkelijke feiten eindelijk op tafel. Beide werkgevers wisten van niets en moesten toegeven dat ze de CV’s niet hadden nagetrokken.

De meeste CV-fraudes halen de publiciteit niet, maar ook uw klanten en uw organisatie kunnen er wel degelijk last van krijgen. Onvoldoende gekwalificeerd personeel leidt tot teleurgestelde klanten en klachten en beschadigt het imago van uw organisatie. In sommige bedrijfstakken leidt het tot gevaarlijke situaties en claims van toezichthouders.

Uw klanten willen geholpen worden door vakkundige medewerkers, maar om onduidelijke redenen is het blijkbaar te veel moeite of bestaat er een zekere gêne om het CV en de in het sollicitatiegesprek verkregen informatie te verifiëren bij de vorige werkgevers of opleidingsinstituten.

Toch is het helemaal niet zo moeilijk. Wanneer we daadwerkelijk overwegen om iemand aan te nemen hoeven we om te beginnen de kandidaat alleen maar mee te delen dat we zijn vorige werkgevers en scholen zullen bellen of schrijven en dat we daarvoor zijn toestemming nodig hebben. Krijgen we die toestemming niet onmiddellijk dan wordt er al iets duidelijk.

Nu kan het natuurlijk heel goed zijn dat de kandidaat aangeeft dat zijn huidige werkgever nog niet weet dat hij aan het solliciteren is en dat ook nog niet hoeft te weten. Een volkomen terechte wens van de kandidaat die we graag respecteren. We kunnen echter wel met hem afspreken dat we zijn CV in zijn proeftijd alsnog zullen natrekken. Maak het uzelf gemakkelijk en laat de kandidaat de namen en telefoonnummers opschrijven. Van leidinggevenden en eventuele andere referenties.

Stel het belang van uw klanten centraal en verzeker hen van vakkundige hulp. Zet uw gêne overboord en verifieer het CV of laat dat doen door iemand anders uit de organisatie.

Dat is onze verantwoordelijkheid als managers, omdat we het onze klanten verplicht zijn.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Jos Steynebrugh
Het voormalig Gemeentelijk Adminsitratie Kantoor (GAK) stuurde me decennia een lijstje van mijn arbeidsverleden, aangevuld met saillante details.

Wel met de vraag of ik het wilde controleren en indien nodig er iets aan veranderen, maar alla (ik hoop dat ik dit laatste goed spel)

Zou dit voor 100% uit belastinggelden betaalde Kafkaiaanse instituut niet in staat zijn een CV met "Rijkskeurmerk" te produceren?

Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consulent
www.changeenhancement.nl

Meer over Hufters op de werkvloer