Sociaal kapitaal als startpunt voor organisatievernieuwing

Cover stories

Wat te doen met vraagstukken waar meer van hetzelfde niet meer werkt?

Wat doe je als leidinggevende met vraagstukken waar menig collega, adviseur of expert zich al op heeft kapotgebeten? Wat te doen als verschillende gerenommeerde adviesbureaus keurige adviesrapporten hebben geschreven die maar niet van de plank komen? Deze vragen stelde de directeur van het kenniscentrum van één van de grootste zorginstellingen in Nederland mij zo’n twee jaar geleden. Een urgente vraag want het betrof een steeds groter probleem in zorgcentra: hoe ga je om met dwang en drangverpleging zonder de patiënt direct ofwel medicatie toe te dienen dan wel direct solitair op te sluiten?

Dit type managementvraagstukken toont overeenkomsten met innovatievraagstukken. Men weet niet goed hoe men dat aan moet pakken.  Zo...

Yael van Assendelft
De sociale dimensie speelt hier een belangrijk rol bij. Als het gaat om oprechte aandacht en interesse en betrokkenheid, is dat wel iets waar we nog in mogen leren als bedrijfswereld.
Het vraagt wezenlijk ander gedrag oftewel sociale innovatie. Cruciaal voor de veranderingen waar we met elkaar in het huidige - bedrijfs- leven middenin zitten.

Graag geef ik in het verlengde hiervan een artikel mee 'Sociale innovatie als aanjager voor de economie'. Opgesteld door de projectgroep: Ondernemend NL bewust in beweging.
Deze projectgroep is een samenwerking tussen PZO Platform Zelfstandig Ondernemers, Kamer van Koophandel Nederland, Q-Search, Stichting Continu verbeteren in het MKB en MM&P boardroomcounseling.

Dit artikel volgens de schrijvers en hun bevindingen - de basis voor het aanjagen van de economie zou moeten zijn. Het is tot stand gekomen vanuit zorgen over de situatie waar ondernemend Nederland zich in bevindt. De huidige economische situatie vergt een verandering in het denken én een daadkrachtige aanpak. Hoe zij dat zien en welke rol sociale innovatie hierbij inneemt, is te lezen in dit document - http://www.qsearch.nl/index.php/cms_categorie/191/content/categorie/id/54570/CurrentLanguage/

Hartelijke groeten,
Yael
namens het Diamantgilde, voor Mens Betrokken Bedrijven
Jacques Giesbertz
Lid sinds 2019
Beste Tjip de Jong,

Dank voor je artikel. Enkele overdenkingen:

Als er een netwerkgroeimodel bestaat, zoals je vermeldt, bestaat er dan ook een levenscyclus van netwerken?

Dat de rol van de facilitator beperkt is, had ik wel verwacht.

In het ultieme. Als je je vooral concentreert op interessante mensen. WIE. en niet op wat, en wat willen we bereiken. Dan het het kennis voortbrengingsproces alle kanten uit.

Kunnen we organisaties niet beter afschaffen?

En als organisaties voorlopig toch blijven bestaan, kunnen we verandermanagement dan niet beter vai netwerken laten plaatsvinden, ipv adviseurs, MT, plannen oid?

Met groet,

Jacques
Corine
Geachte Tjip de Jong,

op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een onderzoeksrapport over netwerken gericht op het thema preventie van geweld binnen het voortgezet onderwijs. Met heel veel belangstelling heb ik je artikel gelezen.

In mijn onderzoeksrapport gaat het vooral over de vraag wanneer schoolleiders beslissen om medewerkers deel te laten nemen aan het netwerk rond preventie van geweld. Het interessante is, dat schoolleiders daadwerkelijk handelingsverlegenheid moeten voelen, voordat zij beslissen om hun medewerkers deel te laten nemen. Verder maakt het uit welke urgentie er gevoeld wordt. Als de urgentie niet zo groot is, kiezen ze vooral voor thematisch netwerken.(Samen met mensen van andere scholen, gericht op expertisevergroting, gericht op preventie). Wanneer de urgentie wel groot is, kiezen schoolleiders voor een vorm van ketensamenwerking. (programmatische samenwerking - P. van Delden 2009)

Wat verder ook uit het rapport komt is dat het heel veel uitmaakt of de netwerkdeelnemer, door de schoolleider als expert gezien wordt binnen de organisatie. Is dat niet zo, dan laat hij de medewerker niet participeren.

Dus heel hartelijk bedankt voor je mooie artikel. Het sluit heel mooi aan bij mijn onderzoek.

Met vriendelijke groet,
Corine
Tjip de Jong
Beste Corine,

Dank voor je mooie reactie! Graag lees ik je onderzoeksrapport. Kan je het me mailen?

Dank je wel,

Tjip

Meer over Interne communicatie en samenwerking