Channels

De Rijksuniversiteit Groningen en het daaraan gelieerde Q-modus hebben een student afstudeeronderzoek laten doen naar het zoekgedrag van bedrijven bij het vinden van innovatiepartners. Conclusie: het onderhouden van een eigen netwerk door het deelnemen aan netwerkbijeenkomsten, innovatiecongressen, matchmakingsessies, innovatiemarkten, e.d. heeft eigenlijk niet veel zin.

Innoveren door slimmer samenwerken

Veel ondernemers die hun innovatiekracht willen vergroten gebruiken daarvoor hun eigen netwerk. Maar het opvallende onderzoek toont volgens onderzoeker Barrios aan dat het eigen netwerk juist een remmende werking kan hebben op innovaties, omdat het persoonlijke contact prevaleert boven inhoudelijke raakvlakken. Het hebben van veel samenwerkingspartners met oppervlakkige relaties blijkt tot weinig kennisoverdracht tussen bedrijven te leiden. Om met succes innovatief te zijn kan een bedrijf het beste focussen op een bepaalde partner. Zo wordt wederzijds vertrouwen opgebouwd en worden meer concrete resultaten uit de samenwerking gehaald.

Lees ook:

Sturing door waarden, samenwerking, heldere doelen en vertrouwen

121109111120.Orkaan-Covervoorzijde.resized.200x0Het vinden van een partner die voor synergie zorgt kan van doorslaggevende betekenis zijn om een innovatie tot een succes te maken. In zijn meest recente boek In het oog van de orkaan signaleert transitieprofessor Jan Rotmans o.a. dat transitieprocessen vaak een extra duw krijgen als een geslaagde combinatie wordt gesmeed. Dat kunnen combinaties zijn van koplopers onderling, tussen koplopers uit totaal verschillende sectoren, tussen koplopers en regime spelers, enzovoort. Er is volgens hem echter grote behoefte aan intermediairs met draagvlak, organisaties die partijen die elkaar nog niet kennen, maar elkaar wel nodig hebben, vinden, binden en verbinden. Het aantal transitie intermediairs die zich specifiek richten op die verbindende rol is in Nederland nog niet groot, maar is wel groeiende.

 

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x