Channels

Het Nieuwe Werken gaat vooral over het beste uit jezelf halen, zelf verantwoordelijkheid nemen voor je werk en je ontwikkeling. De organisatie faciliteert dat met de juiste middelen en condities. Doorslaggevend is de manier waarop er leiding wordt gegeven. Telkens gaat het om de balans tussen zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid enerzijds en sturing en kaders anderzijds.

De toets voor HNW is het resultaat

De toets bij uitstek voor HNW is het resultaat: Kunnen de mensen het aan en neemt de productiviteit toe? Vaak is het  verstandig om voorzichtig te beginnen en geleidelijk steeds verder te gaan. HNW is gebaat bij een bepaald niveau van zelforganisatie waar mensen in moeten groeien. De een gaat dat gemakkelijker af dan de ander.

Lees ook:

De ‘catch-22’ van Het Nieuwe Werken

Tips voor medewerkers en managers om te beginnen:

 1. Check je mail eens thuis, voordat je naar kantoor gaat. Zo kun je later vertrekken. De reis is dan een stuk rustiger en je kunt op het werk ook meteen beginnen met werken.
 2. Vervang de eerstvolgende keer de meeting of vergadering door teleconferencing. Net zo effectief en veel beter voor het milieu.
 3. Werk deze week een dag in een smartwork center. Dat is een plek waar werknemers op afstand voor hun baas kunnen werken. Met gegarandeerd goede koffie, een prettige werksfeer en mooie netwerkkansen.
 4. Pak een ochtend buiten de spits de trein en gebruik de reistijd om in alle rust stukken door te lezen.
 5. Schrijf een groot rapport thuis. Dat scheelt reistijd en is vaak nog rustiger ook.

Het blijkt vooral dat vrouwelijke werknemers productiever zijn als ze mogen kiezen waar en wanneer ze werken. Gemiddeld genomen werken vrouwen 23 uur per week. Maar als ze zelf hun tijd mogen indelen, zijn ze bereid om acht uur per week meer te werken. Dat betekent dat werknemers 35 procent meer per week willen werken als hun werkgever investeert in thuiswerken en flexibele werktijden. Ze vinden flexibiliteit zelfs belangrijker dan beloning of mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling. De gelukkigste werknemers hebben beroepen in de dienstverlening waarbij veel sociaal contact onderdeel is van hun werk. (bron: Radboud Universiteit)

Mensen verschillen

Elk individu heeft andere drijfveren, andere kennis, andere vaardigheden, andere contacten. De een kan goed met vrijheid omgaan, de ander wil (meer) kaders of een directieve aansturing. Door die verschillen te erkennen kan je ze omzetten tot een persoonlijke invulling van HNW. Telkens is het zoeken naar de goede balans van vrijheid en sturing. Het inrichten van goede werkplek voorzieningen  is een goede stap. Toenemende zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid kunnen echter belemmerd worden door de manier waarop het werk georganiseerd is. Ook de routines van control en regelgeving vormen soms een blokkade. Dan zullen we de condities in de organisatie en de manier van leidinggeven moeten aanpassen om meer zelforganisatie mogelijk te maken.

Condities voor een betere balans Sturing – Zelforganisatie

Als u verder wilt gaan met HNW dan zult u kritisch moeten kijken naar de condities in uw organisatie. Dan zijn we er niet met flexibele werkplekken en een goede  ICT ondersteuning. Zelforganisatie gedijt in een organisatie die zelfsturing stimuleert en die de eigen verantwoordelijkheid voor presteren en resultaatverbetering voelbaar maakt. Dat vraagt een bepaalde sturing. Alle belangrijke aspecten van de organisatie zoals structuur, cultuur, strategie en systemen zijn dan in het geding.

Is uw organisatie ingericht voor een productieve balans tussen sturing en zelforganisatie?  Zie het volgende online diagnose instrument. U kunt zelf aangeven wat u wenselijk acht voor uw organisatie. Vervolgens ontvangt u online een diagnose met een advies.

 • Hoe prestatiegericht is uw organisatie
  Een goede profilering van de balans Sturing – Zelforganisatie is een drijfkracht tot verbetering van resultaten. De uitslag van de diagnose verschaft u praktische handvatten om cultuur, organisatieontwerp en gedrag aan te passen en te beïnvloeden. Het instrument is een hulpmiddel om in uw organisatie het ‘sturen op verantwoordelijkheid’ meer kansen geven.

Is de manier van leidinggeven afgestemd op een goede balans sturing en eigen verantwoordelijkheid? Om wat voor gedrag gaat het dan eigenlijk? Twee korte vragenlijstjes met online een diagnose met advies:

 • Diagnose instrument stijl van leiding geven
  Het ontwikkelen van een effectieve managementstijl vraagt bezinning op de kenmerken en effecten van de eigen stijl. Hoe is uw stijl te typeren?
 • Leiding geven aan verbetering
  Het kan altijd beter. Stimuleert u uw mensen om aan verbetering van resultaten te werken? Zes vragen geven u een idee van de mate waarin u daadwerkelijk hiermee bezig bent.

 

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. In elk bericht vermelden wij de oorspronkelijke bronnen. Bronnen: ElsevierAndersWerken en ManagementSite.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Goed artikel Willem. Ook goede instrumenten om je managementstijl en de organisatiecultuur en -inrichting te scoren. Deze balans tussen sturing en zelforganisatie wil ik in de komende maanden voor mijn MBA thesis gaan onderzoeken bij 10 ‘HNW-organisaties’ mbv interviews (lijnmanagers) en een gekoppelde vragenlijst. Ik ben benieuwd welke effecten HNW heeft op de invulling en uitvoering van het performancemanagement en de managementstijl. Je ontvangt tzt de resultaten van mij in een artikel.

Groet,
Tjerk Potma

x
x