HNW: onafhankelijk werken van plaats en tijd?

Columns

HNW wordt meestal omschreven als werk dat niet afhankelijk is van een specifieke plaats en een specifieke tijd. Met de grootheden plaats en tijd kunnen we dus de wereld van het werk schetsen. Als HNW onafhankelijk van plaats en tijd is, zouden we kunnen zeggen dat het ‘oude werken’ vastzit aan een plaats en een tijd. In dat door tijd en plaats ingekleurde werklandschap werken verschillende soorten werkers.

Als u werkt, dan werken u en ik ergens in dat werklandschap. Maar ook uw huisarts, uw verzekeraar, de leraar van uw kinderen. Kortom: iedereen die werkt, past ergens in dat werklandschap. Als we van dat werklandschap een plaatje maken, hebben we het werk waarover we gaan praten mooi in beeld. Hierna worden de verschillende werkers in het werklandschap beschreven.

Nomads

Veel werk was al ...

Meer over Het Nieuwe Werken