Ruimte en vrijheid zijn zonder regels.

Columns

De mens is een kuddedier. Zeggen we. Maar wat betekent dit feitelijk? Wat is er dan zo aantrekkelijk aan een ‘kudde’ dat wij ons als kuddedieren (willen) gedragen? Dat heeft vooral te maken met onze ingeboren angst voor … vrijheid.

Natuurlijk, managers kennen een grote mate van vrijheid. Dus managers hijgen niet verlangend naar een menner, een sympathieke dictator, die de meute zijn ‘moets’ en ‘mag niet’s’ oplegt. Managers staan daar boven. Of … kunnen we de enorme hausse in gebakken lucht verkopende managementgoeroes niet juist verklaren door in te zien dat die goeroe blijkbaar de gelegitimeerde dictator is voor managermensen … Staan die goeroes niet hele zalen vol vrije managers allerlei dogma’s en geboden op te leggen … Ruilt u uw vrijheid niet onbewust in voor de kudde .. ?

Regels maken ons leven overzichtelijk, ze stellen ons gerust, ze bieden ons kaders en ze maken het stellen van doelen mogelijk. Regels zijn de vaste punten die we hebben in een overigens toch al zo onzekere wereld. Regels zijn Zekerheden. En de mens vlucht altijd in ‘zekerheden’ uit aangeboren angst voor Vrijheid.

U heeft toch zeker ook een pensioen .. ?!

Vrijheid is het niet gehinderd worden door enige grens; de mogelijkheid om wat dan ook te doen, te zeggen, te denken. Elk moment is dan een nieuw moment, geen logische opvolger van het vorige moment. Vrijheid is onafhankelijkheid.

Ik ben vóór de vrijheid. En, realistisch als ik ben, ben ik daarom ook vóór regels. Zoals de regel dat we allemaal aan dezelfde kant van de weg rijden bijvoorbeeld. Practische regels. Alleen psychiatrische patiënten zullen die regels zien als een beknotting van hun vrijheid. Regels dus, juist omdat we de vrijheid zo hoog houden. Regels die de omstandigheden scheppen voor een optimale, alom heersende vrijheid.
Regels die de vrijheid dienen.

Uw lakmoestest voor regels: wordt het vrijheidsprincipe er in zijn algemeenheid groter van? Ja, dan is het een gezonde regel. Nee? Dan is het de ‘kudde-ziekte’, resulterend in nep-zekerheden. U ‘voelt’ zich misschien beter, maar u bent onvrijer.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Leidinggeven