Investeer mét sleutelpersonen in een wenkend perspectief

Columns

Recent maakte het CBS bekend dat Nederlanders wéér minder consumeren. Nergens in de eurozone heeft de crisis het consumentenvertrouwen zo hard aangetast als in ons land. Het humeur van de Nederlanders is zelfs sterker verslechterd dan dat van de Grieken! Jawel: we laten ons op dat vlak inhalen door landen als Spanje, Portugal en Cyprus. Op zich ook niet zo vreemd: overal hoor of lees je sombere berichten. Van oplopende werkeloosheid, alsmaar sneuvelende records aan faillissementen, kortingen op pensioenen, en zo meer.

In termen van veranderkunde is de ‘sense of urgency’ écht wel bij iedereen geland! Er is momenteel overduidelijk sprake van een 'burning platform'. Te veel zelfs, waardoor het is doorgeslagen in een soort van ‘sense of fear’. En dat terwijl de ervaring leert dat angst niet to...

Meer over Missie en visie