Management Development

Cover stories

“De directie van het productiebedrijf waar Dennis werkt, besluit een Management Development (MD) programma op te starten om haar concurrentiepositie in de toekomst te verstevigen en medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het programma is bedoeld voor de toekomstige en huidige managers van de organisatie. Zowel de directie als de HRM afdeling zijn nauw betrokken bij het traject en speciaal aangewezen HRM medewerkers monitoren de effectiviteit ervan. Naast de deelnemers zelf zijn ook de lijnmanagers ervoor verantwoordelijk dat het geleerde toegepast wordt in de praktijk. Zij worden geacht stevig te sturen. Dennis is zeer enthousiast na zijn eerste ervaringen met het MD programma. Hij leert veel en merkt dat zijn leidinggevende actief bezig is om samen met hem dat wat hij geleerd he...

Ing. Henk Meulendijks
U schetst in uw artikel een interessant beeld van MD en de resultaten er van. Zelf heb ik een aantal jaren als opleidingsmanager gewerkt bij een multinational.

Het opzetten van MD in een organisatie is een belangrijk moment van overweging voor een organisatie. De intentie waarmee een organisatie MD wilt opzetten is volgens mij van cruciaal belang, naast de andere genoemde factoren. Uit het eerste voorbeeld met Dennis maak ik een brede betrokkenheid op bij de ontwikkeling van de mensen die in de organisatie werken. Ik proef daarbij als het ware de zorgvuldigheid waarmee vorm gegeven wordt aan die ontwikkeling. Daarin is de mens belangrijk en niet alleen zijn vaardigheid. Een belangrijk deel van de intentie die hieruit spreekt is de ontwikkeling mede te zien als persoonsontwikkeling, de persoon de gelegenheid te geven andere aspecten van zichzelf te onderzoeken en te ontwikkelen in de meest letterlijke zin. Hier raak je dus aspecten aan die ingebed zijn in de cultuur van die organisatie. Aspecten als respect voor elkaar, ontwikkeling van mensen is belangrijk en zoiets als het gevoel van een gezamenlijk doel. Het organisatie Hart is voelbaar.
Met het definiëren van een MD traject is het mijns inziens verstandig om te kijken naar de cultuuraspecten en onderliggende organisatiewaarden. Ook de intentie waar ik eerder over sprak, is terug te vinden in de geleefde organisatie waarden. Zolang organisatie cultuur en waarden onvoldoende gericht zijn op het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, respect en waardering voor het mens-zijn, is mijns inziens de kans op succes laag. Getuige het tweede voorbeeld, een Harteloze organisatie.

Wat mij betreft gaat MD over het (her)definiëren van leiderschap in persoonlijk opzicht en op het niveau van de organisatie. Hoe ga ik om met mijzelf en met mijn omgeving. Doe ik dit vanuit mijn Hart (en zie ik de mens als mens met al zijn mogelijkheden en behoeften) of uitsluitend vanuit het hoofd (en zie ik de mens als resource, als middel om mijn organisatiedoelen te bereiken).

Management ontwikkeling en organisatie ontwikkeling gaan wat mij betreft hand in hand. De juiste intentie en congruente en mensgerichte waarden in MD en OD zorgen voor een goede voedingsbodem voor een succesvol MD en een succesvolle organisatie.

Henk Meulendijks
Leiderschap vanuit het Hart
www.different-perspective.nl

Meer over Management Development