Waarom de gewenste cultuuromslag bij ABN Amro en Rabobank uitblijft

Columns

“Robuustheid is het vermogen van organisaties om onder veranderende omstandigheden in de kern hetzelfde te blijven. … Robuustheid is een vermogen dat onzichtbaar blijft als je focus er niet op gericht is. Het is wat de organisatie dagelijks is. Zoals het landschap dagelijks is. Robuustheid van het landschap valt pas echt op, als er iets in het landschap verandert, of als je er na jaren terugkomt en er blijkt niets veranderd.” - Uit ‘Onveranderbaarheid van organisaties’, Van Oss en van ’t Hek (2009)

‘Het is belangrijk dat er een cultuuromslag komt.’ Je herkent ongetwijfeld als dit wordt geroepen, dan is het al bijna gedoemd te mislukken. Mooi voorbeeld van afgelopen week is dat zowel ABN Amro als Rabobank aankondigden de bonus in de vorm van salarisverhogingen weer in te voeren. In de media...

Rob Evers
Net als het individu een persoonlijk script heeft, waarin hij of zij onbewust heeft vastgelegd hoe hij reageert op zijn omgeving, zo heeft een organisatie een organisatiescript. Voor een individu is het bewust worden van zijn script en groei naar autonomie van zijn script al een hele opgave. Voor een organisatie is het loskomen van het script bijna onmogelijk. Het bewust worden ervan is het best haalbare. Dus zou de ABN AMRO top zich moeten realiseren dat ze vastzitten aan het script van de oprichters, van de VOC. Hoe dat script was, laat zich raden. Op avontuur gaan, heersen over handelsroutes en handelsmores, blijven streven naar aanzien en rijkdom.

Meer over Organisatiecultuur