Hebben de banken niets geleerd?

Cover stories · Boeken

Er beweegt veel in de onderstroom. In mijn nieuwe boek Wat bezielt ons? Van verstarring naar vitaliteit geef ik daarvan tientallen voorbeelden uit verschillende sectoren zoals zorg, onderwijs en bedrijfsleven. In de financiële sector lijkt er weinig veranderd sinds de financieel-economische crisis. Maar ook daar is een fascinerende onderstroom, die steeds meer zichtbaar wordt.
Maar laten we eerst even stilstaan bij de bovenstroom. Hebben de banken eigenlijk wel iets geleerd van de vele crises die zij hebben veroorzaakt?

Niets veranderd

Vijf jaar na het uitbreken van de kredietcrisis lijkt het maatschappelijk vertrouwen in de financiële sector verder weg dan ooit. Er is maar mondjesmaat schoon schip gemaakt. Ondanks de miljarden die banken hebben betaald aan boetes, schadeclaims en schikkin...


Frank Brilman
Hoi Lenette,

Dank voor je artikel. Ga meteen je boek bestellen.
Hoe gaat het met je?

reactie:
Ik merk dat veel (bank) organisaties (en mensen) ondanks urgentie en pijn vasthouden aan, of terugvallen in, hun oude patronen van uitvoerend gedrag. Zo lang die patronen (oorzaak) niet wezenlijk en duurzaam veranderen blijft het 'Aspirine' werk en dus ontkenning.
Grootste reden hiervoor voor mij is dat nog steeds aan 'Kalkoenen gevraagd wordt om het kerstmaal te organiseren'. En: binnen de bank-organisaties die ik ken is het nog steeds niet 'veilig' genoeg om te doen wat nodig is voor gewenst (maatschappelijk) succes, voor diegenen intern die dat wel willen. Managers die de oude patronen 'zijn' bepalen de cultuur en omgeving die angst oplevert , waardoor welwillende mensen makkelijk terugvallen in hun comfort zones en vrijblijvend gedrag kunnen vertonen waar ze mee weg komen.
Mijn suggestie: directie en MT's rigoureus vervangen en invullen met nieuwe mensen die de nieuwe patronen van uitvoerend gedrag zijn en voortdurend tonen. Binnen 6 maanden is het om!
Binnen de financiële wereld in Nederland zijn er veel mensen die weer trots willen zijn op het werk dat zij doen. Zij stimuleren elkaar en anderen om anders naar de financiële bloedsomloop te kijken.
Zij hebben zich onder andere verenigd in het New Financial Forum. Veel leidinggevenden "nieuwe stijl" zijn daar ambassadeur van. Kijk eens op www.newfinancialforum.nl.
Koos Groenewoud
Lid sinds 2019
Actueel stuk. Chapeau. Ik kan mij ook vinden in het commentaar van Frank Brilman.

Het is te triest voor woorden dat veel managers, bestuurders en toezichthouders uit de financiele wereld hun oren niet laten hangen naar hun belangrijkste stakeholders, hun medewerk(st)ers en hun klanten. Erger nog. Men weet gewoon niet wat er speelt!

Ik had de eer het boek "In het oog van de orkaan" van Professor Jan Rotmans te mogen recenseren en schreef o.a.:

Wat mij er toe bracht om het boek te recenseren is de (h)erkenning en mijn eigen ervaring dat managers en bestuurders blijkbaar zo druk bezig zijn met de waan van de dag (en het halen van targets), dat ze niet in de gaten hebben wat er om hun heen gebeurd. Het lijkt er echt op, dat veel managers “In het oog van de oceaan” zitten. Ze weten niet wat er speelt. Een onderzoek van Ernst & Young in 2010 bewees dit ook. Er zijn signalen genoeg, maar je moet ze wel zien en er mee aan de slag. De storm raast en heeft een hoge kracht. Het is een kwestie van tijd voordat ze het gaan inzien en ervaren. Voor managers, directeuren en bestuurders kan dat echter te laat zijn. Ik waarschuw al een aantal jaren, dat dit uiteindelijk ten koste gaat van hun eigen loopbaan.

Het boek is ook een bewijs van mijn eigen stelling en een naadloze aansluiting met de door mij vaak genoemde trends in leiderschap:

1: van het hoofd naar het hart
2: van denken naar voelen
3: van powerleaders naar servant-leaders
4: van controle naar vertrouwen
5: van management naar (Nieuw) leiderschap***
6: van shareholders naar stakeholders
7: van Angelsaksisch naar Rijnlands denken

***(NIEUW) leiderschap vindt zijn grondslag in het Handvest NIEUW leiderschap:
http://www.youngbilderbergconferentie.nl/assets/downloads/YBC_3juni_handvest_03.pdf

Het optreden van Ricardo Semler op 24 juni was voor mij weer het bewijs. We hebben nieuwe leiders nodig, want die kijken naar de horizon. Managers naar de bottomline..

NIEUWE leiders hebben de toekomst! OUDE denkers niet.
Frank Slagter
Lid sinds 2019
Het is de vraag of de banken wel iets willen leren. Zolang banken (specifieker: de bankdirecties) gesloten en besloten systemen zijn, wordt het niet duidelijk of de banken willen veranderen in hun denken over hun maatschappelijk nut. Een bank is een in zichzelf gekeerd systeem die zichzelf in stand houdt. Alleen externe factoren dwingen banken te veranderen zoals een geringer vertrouwen van klanten en dus minder winst.
Er is pas sprake van leren (van bankdirecties) wanneer er een wisselwerking is en een grote mate van zelfreflectie met de medewerkers van de eigen organisatie en de beroepsgroep. Ook het vak ethiek in de diverse opleidingen voor de banksector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Janny Feiertag-Veldman
Lid sinds 2019
Dank voor dit gedegen en verhelderend artikel.

Het pleit ook voor het doen van geldzaken met niet-beursgenoteerde banken.

Bij beursgenoteerde banken en bedrijven is maximalisatie van opbrengst/winst immers het meest prominente aandachtspunt voor de aandeelhouders. Aandeelhouders die vaak weinig ethisch besef ten toon stellen. Directeuren die lange termijn resultaten, duurzaamheid, verantwoordelijkheid voor medewerkers, ed. ook als aandachtspunt hebben worden door de aandeelhouders gemakkelijk de laan uitgestuurd wanneer zij niet de (virtuele) groei-, omzet- en winstvoorspellingen halen.

Je boek ga ik zeker bestellen.
Succes!

Meer over Corporate communicatie