Channels

Voor iedere onderneming is de bedrijfscultuur van levensbelang. De bedrijfscultuur bepaalt de relatie tussen onderneming en klant, tussen de onderneming en zijn werknemers en tussen de onderneming en zijn leveranciers. Het is verder van groot belang dat de directie van een bedrijf goed nadenkt over de cultuur die zij wil creëren en over de specifieke waarde die zij wil definiëren; 90% van de top- en middenmanagers vindt een organisatievisie een noodzakelijk en nuttig instrument. Een visie heeft een belangrijke katalyserende functie bij het tot stand brengen van een sterke cultuur: naast het inspireren van medewerkers kan een visie ook een samenbindende kracht zijn.

Visierealisatie wordt onderschat
In de eerste plaats moet men beseffen dat een visie twee maal wordt gecreëerd: eenmaal in de vorm van mentale schepping (‘visieformulering’ die doorgaans wordt neergelegd in de vorm van een document of brochure) en vervolgens als tastbare manifestatie van deze schepping (‘visierealisatie’ die leidt tot een visiegedreven cultuur).

De praktijk leert dat gemiddeld 80% van de tijd wordt gespendeerd aan het formuleren en slechts 20% aan het realiseren van een visie. Om een visie echt in de organisatiecultuur te verankeren, zou de verhouding 15% qua belang voor formulering en 85% voor realisatie moeten zijn.

Lees ook:

Cultuurverandering? Leuk!

Men moet zich er in de tweede plaats bewust van zijn dat het ontdekken en tot leven brengen van een visie een proces is. Een visie is de manifestatie van zichtbare én onzichtbare ambities, veronderstellingen en waarden die het denken, doen en voelen van mensen in een organisatie sturen. Het ontwikkelen van een visie vereist dat mensen bereid zijn om zich uit hun comfortzone te begeven teneinde onbepaalde krachten en onuitgesproken ambities te ontdekken.

Om een visie werkelijk tot leven te kunnen brengen, moet daar nog een derde aspect aan worden toegevoegd, namelijk een goed begrip van wat ‘organisatiecultuur’ inhoudt.

3 dimensies die de vitaliteit van een cultuur bepalen:

Diepte wordt gevormd door wat mensen doen, maken en in het openbaar zeggen (‘activiteiten’), wat mensen eigenlijk denken en willen (‘intenties’) en de onbewuste en ongearticuleerde veronderstellingen over wat mensen ‘zijn’: het gaat hier om de verborgen essentie of kern van een cultuur.

Visieontwikkeling is het proces waarbij personen, groepen of organisaties proberen om de diepste kern van een cultuur te ontdekken en vervolgens in lijn te brengen met de daarboven liggende lagen.

Diversiteit: een vitale organisatiecultuur is altijd een dynamisch samenspel van verschillende tegenstrijdige krachten. Het managen van diversiteit is een voorwaarde voor culturele vitaliteit. Om als kloppend hart van de cultuur te gaan fungeren, moet een visie altijd een spanningsvol evenwicht tussen tegenstrijdige krachten (heden-toekomst, intern-extern, continuïteit-vernieuwing) bevatten.

Discipline: het vermogen en de wil om op een bepaalde manier te werken. Associaties zijn in dit verband: gericht, consequent, consistent, precies, vastberaden en bekwaam. Uit onderzoek blijkt dat 34% van de topmanagers die visie in haar leidinggevende kwaliteiten niet of onvoldoende tot uiting brengt en dat slechts één op de vijf organisaties aangeeft haar mensen visieconform te belonen.

Organisaties waar de visie als kloppend hart van de cultuur fungeert, zijn niet alleen energieker maar ook effectiever als het gaat om het bereiken van bovengemiddelde prestaties! Wanneer de te voeren bedrijfscultuur voor iedereen duidelijk is, dienen alle partijen zich hieraan te conformeren. Personeel dat dat niet doet kan beter vertrekken.

De directie moet de kernwaarden van de bedrijfscultuur altijd streng bewaken en af en toe deze nog eens nadrukkelijk naar buiten toe duidelijk maken. Wanneer de cultuur beschadigd is, moet de leider het probleem analyseren, accepteren en feedback krijgen van werknemers. Daarna dient de directeur een strategie implementeren om bedrijfscultuur weer te herstellen.

Lees: Kus de visie wakker!
Hoe blazen wij verwaarloosde visies nieuw leven in?
door: Hans van der Loo
Visies, missies en ‘shared values’; bureaulades liggen er vol mee. De hardnekkigheid waarmee dit verschijnsel blijft voortbestaan vraagt om een verklaring. Hoe komt het dat wij maar visies blijven ontwikkelen, waar we vervolgens niet in geloven en weinig mee doen?

Heeft u al een missie en een visie?
Over de zin en onzin van moderne zinspreuken
door: John Koster en Peter Stolze
Betere resultaten blijken samen te hangen met een gedeelde visie en missie. Maar wat moeten we hieronder precies verstaan en hoe kom je tot zo’n visie. Diverse voorbeelden en een 8-stappenplan om een goede slag te maken.

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x