Onderhandelen in 1 A4tje

Cover stories

Bekijk voor een snelle oriëntatie het filmpje. Vervolgens leest u over het wat en hoe van de essentie.

Vuistregels

Vuistregels zijn er in overvloed. Zie onze kennisbankpagina bij de ‘Tips en tricks’. Ik noem er twee.
- Zie de relatie met de achterban ook als een onderhandelingsrelatie.
- Impasses horen erbij, maak er gebruik van.
En nog een ‘nadenkertje’: Als eerste met een oplossing of een voorstel komen. Dit kan voordeel verschaffen. Als daar kritiek op komt vraag dan met welke aanpassing het voorstel acceptabeler zou worden.

Vier typen activiteiten

- De communicatie over de inhoud, zoals belangen, argumenten en concessies.
- Gedrag dat erop gericht is de machtsbalans te beïnvloeden.
- Gedragingen die sfeer en klimaat beïnvloeden.
- Gedragingen die fle...

Meer over Onderhandelen