De drie basisverhalen voor effectief leiderschap

Cover stories

Jeroen Dijsselbloem kreeg als voorzitter van de Europagroep een stortbak van kritiek over zich heen toen hij de aanpak van de Cyprus-crisis voorstelde als een blauwdruk voor volgende crises. Ondanks alle ophef bleef hij onverstoorbaar zijn verhaal helder vertellen, goed uitleggen en laten zien waarvoor hij staat. Die aanpak had succes: hij toonde de drie basisverhalen van goed leiderschap te beheersen.

Blauwdruk

Nauwelijks was Jeroen Dijsselbloem begin dit jaar benoemd als voorzitter van de Eurogroep, of hij moest namens de groep het reddingsplan voor Cyprus uitdragen. Dat deed hij én hij voegde eraan toe dat het plan model zou kunnen staan voor anderen landen met gelijksoortige financiële sores. Het woord ‘blauwdruk’ viel en opeens was het Europese Huis te klein. De financiële markten war...

Paul H. van Bers
Lid sinds 2019
Beste astrid,

graag zou ik iets info meer met jou willen uitwisselen.

kort even dit:

Ondernemen is risico nemen en vraagt om leiderschap.
Managen is risico beheersen en vraagt om wetenschap

Managers moeten een verhaal hebben om te overtuigen
Voor managers geldt een soort cliché waaraan zij zouden moeten voldoen.
Jouw Cliché is weer een zeer goede stap vooruit
Managers ondernemen doorgaans alleen met hun eigen carriere en niet met hun onderneming.
Vandaar dat zij in feite risico mijdend zijn en hoeven dus nauwelijks te leiden, maar wel te beheersen. Vandaar de flutverhalen belangrijk zijn en dat zij matig schokkende resultaten (zie Philips teloorgang) te zien even.
Managers zijn vaak W.O. geschoold om goed te kunnen beheersen.

Leiders nemen hun groep gewoon mee, ieder op zijn eigen wijze.
Daarom zijn zelfstandig ondernemers echte leiders, vaak kunnen zij maar matig communiceren, maar wel mensen meenemen (op hun jacht)
Leiderschap is een attitude.
Verrassend is dat momenteel veel aansprekende industriële DGA's (Damen & vd Leegte) nauwelijks opleiding hebben Hooguit HBO.
Leiderschap is een attitude, vaak deels aanleg, gevormd vanuit je omgeving en ervaringen.

Het is triest te bezien dat vrijwel alle literatuur over Leiderschap uit de academische kringen voortkomt. Academen kunnen moeilijk op papier zetten dat zij min of meer ten principale geen leiders (dus ondernemers) kunnen zijn, maar zij hooguit wel kunnen managen

Was getekend Ir. Paul van Bers (ook academisch geschoold)
Philip van Londen
Lid sinds 2019
Beste Astrid,

Dank. Mooi artikel met diepgang. Erg helder hoe je uitlegt dat je storytelling op drie niveaus kunt en moet inzetten om het verhaal 'compleet te maken'.

Vooral het laatste herken ik. Mensen moeten je eerst leren kennen om je überhaupt aardig te vinden. En pas dan kunnen ze je vertrouwen. To 'Know, to like and to trust.' Ook ik vergeet nog wel eens die stappen te zetten. Ik ben ten slotte integer en ga er daarom gemakshalve maar vanuit dat andere mensen me daarom wel vertrouwen.

Wijze lessen dus.

Philip van Londen (Get Lean)
Astrid Schutte
Dank voor je reactie Paul. Ik zie dat je een onderscheid maakt tussen managers en ondernemers en ik herken dat dit vaak heel verschillende mensen zijn. Ik deel je ervaring dat ondernemers matig communiceren niet, dat geldt in mijn ervaring vaker voor managers. Wanneer zij weinig contact hebben met de werkvloer/de praktijk missen zij de voorbeelden en ervaringen om hun visie concreet en daarmee geloofwaardig te maken.

Mijn invalshoek is dat iedereen die iets wil veranderen en daarbij anderen nodig heeft, een leider is. Om te kunnen leiden moet je mensen warm kunnen maken voor wat je wilt en wie je bent. Daarvoor is een leiderschapsverhaal nodig. Ieder heeft daarvoor een eigen vorm!

Als je meer wilt uitwisselen, neem dan even rechtsreeks contact op.

Hartelijke groeten
Astrid Schutte
A
Dank voor je reactie Philips. Fijn dat je wat aan mijn artikel gehad hebt!

Hartelijke groeten,

Astrid Schutte

Meer over Interne communicatie en samenwerking