Overtuigend stemgebruik

Columns

De wijze waarop je spreekt is van groot belang bij het overbrengen van je boodschap. Er zijn verschillende factoren die je stem en daarmee haar effect beïnvloeden. Of je op gedempte toon iemand vraagt iets voor je te doen of dat je dat op volle sterkte doet, maakt natuurlijk een enorm verschil. Het volume dat je gebruikt, is bepalend voor je overtuigingskracht. Ook de snelheid waarmee je spreekt, het ritme van de woorden, de toonhoogte en of je stiltes laat vallen zijn bepalende factoren voor jouw overtuigingskracht.

Uit onderzoek blijkt dat overtuigende sprekers een opvallend aantal kenmerken gemeen hebben in de wijze waarop zij hun stem gebruiken. Zij spreken luider dan normaal, hun spreektempo is laag, zij hanteren korte zinnen, herhalen deze en hun toonhoogte is laag. Als belangrijkste...

Meer over Presentatie