Corporate storytelling

Cover stories

Communiceren op een manier die mensen ráákt is misschien wel het moeilijkste dat er is. In mijn vorige, vijftienjarige carrière als journalist, heb ik dan ook zo’n beetje alle fouten gemaakt die je kunt bedenken: vaag en abstract raaskallen, hoofd- en bijzaken verwarren, het perspectief van de ontvanger niet als uitgangspunt nemen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ook managers en communicatieprofessionals vinden het vaak lastig om hun verhaal te vertellen, zowel in de organisatie als naar buiten. Zonde, want een heldere corporate ...

Han van Kleef, Trees Inventing
Inderdaad, het proces van de open dialoog zou centraal moeten staan in exercities van deze aard. En dat is nu juist waar veel managers en medewerkers problemen mee hebben.

Ten eerste met 'dialoog': dat vraagt een gesprek op basis van gelijkwaardigheid, en veel mensen zijn niet in staat om daarvoor uit hun hierarchisch verschillende machtsposities te stappen.

Ten tweede met 'open': dit vraagt het mogen benoemen van zowel de positieve als negatieve aspecten van de organisatie, het maken van een veelzijdige, werkelijkheidsgetrouwe reconstructie van de organisatie en zijn ontwikkeling, vanuit de diverse perspectieven. Zo'n reconstructie wordt vaak als te bedreigend ervaren om aan te beginnen. En wat dan overblijft zijn idealistische statements waarvan iedereen weet dat ze hooguit de halve waarheid vormen.

Het risico is, dat onvermogen om een 'open dialoog' tot stand te brengen, resulteert in een halfhartig gedragen verhaal dat eerder cynisch dan met trots verteld wordt.

Mijn advies is dan ook om kundige begeleiding in te schakelen die de mensen kan helpen om ook de pijnlijke punten van het verhaal te vertellen en bespreekbaar te maken. Dan kan het verhaal een basis vormen voor verbetering- en innovatietrajecten.
(Zie ook: www.treesinventing.nl en 'Developing Organizational Memory Through Learning Histories', George Roth en Art Kleiner, Organizational Dynamics, autumn 1998.)
Astrid Schutte
Je hebt gelijk Ron. Twee bronnen zijn impliciet in de tekst genoemd, een derde is op mijn site te vinden:
- Corporate Communication Orchestrated by a Sustainable Corporate Story, Cees B.M. van Riel in: The Expressive Organization, Oxford University Press 2000

- Levenskunst op leeftijd (proefschrift), Hans Marcel Becker, Eburon Delft 2003

- Verhalen ontwikkelen is leuker dan mission statements maken. Gesprek met Ron van der Jagt (Boer en Croon Corporate Communication). Te vinden onder ‘nieuws’ op www.storyventures.nl

Wie geïnteresseerd is in corporate stories kan ik naast ‘Storytelling, De kracht van verhalen in communicatie van Guido Rijnja en Ron van der Jagt , Kluwer 2004 ‘ ook nog aanbevelen:
- Vertellen werkt. Mogelijkheden van Storytelling in organisaties, Jolande Bijl, Petra Baarse en Annemijn de van der Schueren, Pearson Education 2002.
- The Springboard. How storytelling Ignites Action in Knowledge-Era Organizations, Stephen Denning, Elsevier-Butterworth Heinemann 2001
- Storytelling in Organizations. Why storytelling is Transforming 21st Century Organizations and Management, John Seely Brown e.a. Elsevier-Butterworth-Heinemann 2005

Jaap Jan de Vries
Erg goed artikel. Als trainer en consultant op het gebied van projectmanagement ga ik zeker elementen uit dit artikel gebruiken.

In de tijd dat ik bij Philips (1984-1991) werkte herinner ik me de jaarlijkse "message from the president": een videoboodschap van de Philipspresident met zijn visie op de (nabije) toekomst. Hoewel erg verhelderend, is dit is altijd een top-town proces geweest.

Het aardige van dit artikel is, dat het aangeeft op welke manier medewerkers bij het verhaal betrokken kunnen worden. Daarbij heb ik nog een suggestie onder het motto "een beeld zegt meer dan 1000 woorden": bijna iedereen beschikt tegenwoordig over een digitale camera. Deze zou kunnen worden ingezet om plaatjes te schieten die, volgens de medewerkers, kenmerkend zijn voor het bedrijf (in mijn geval: het project).
vincent vrooland
Goed stuk, het lijkt me alleen handiger als de bedrijfsonderdelen niet alleen iets aanhoren maar zelf de opdrahct krijgen hun eigen verhaal over en in het kader van het bedrijfveerhaal te presenteren. Dat zou hen zelf moeten raken en motiveren....

Meer over Presentatie