186 vragen en antwoorden over

Concernvorming en Concernbestuur

Definities

Modellen en typen concerns en concernstructuren

Taken en samenstelling van het bestuur

Verhouding RvB en management operationele eenheden

Bestuursprocessen