Wie is de hypotheekgever?

Bron van misvatting: de hypotheekgever is hij die een onroerend goed in onderpand geeft, dus de hypothecaire schuldenaar. Zijn tegenspeler is de hypotheeknemer, de bank, de hypothecaire schuldeiser.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 218 vragen en antwoorden over Hypotheken.