Wat houdt de eenmalige vrijstelling schenkbelasting in?

Een schenking in verband met een eigen woning is vrijgesteld onder de volgende voorwaarden:
  1. Per 1 januari 2022 is er een eenmalige schenkingsvrijstelling mogelijk van € 106.671). De ontvanger moet het bedrag besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld. Daarnaast is een eenmalige verhoogde vrijstelling mogelijk van  € 35.170, waarvan € 29.493 in 2022 aan de eigen woning moet worden besteed. 
  2. De leeftijdsgrens voor ontvangers ligt tussen de 18 en 40 jaar. Er hoeft geen sprake te zijn van een ouder-kindrelatie. De schenking mag gespreid over 3 jaar worden gedaan, in plaats van voorheen in een jaar. De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning.
  3. Normaliter gesproken volgt binnen drie jaar na de aangifte schenkbelasting de aanslag, maar bij de gespreide schenking is die periode vijf jaar.
Daarnaast gelden eenmalig verhoogde vrijstelling van  € 27.231 in 2022 (zonder bestedingseis, tenzij schenker(s) anders bepaalt) en een eenmalig verhoogde vrijstelling voor de studie van € 56.724 (waarvan het meerdere boven  € 27.231 in 2022 moet worden besteed aan de studie).

Op jaarbasis mag belastingvrij € 5.611 aan de kinderen worden geschonken; aan kleinkinderen, partners en anderen € 2.274.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 218 vragen en antwoorden over Hypotheken.