Wanneer mag een boeterente in rekening worden gebracht?

Dat staat in de hypotheekakte vermeld. In principe kan de geldverstrekker een boete in rekening brengen bij het vroegtijdig aflossen van de hypotheek wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken en niet wordt voldaan aan een geldige reden van (vervroegde) aflossing. Door vervroegd af te lossen loopt de geldverstrekker immers rente-inkomsten mis.
Een bank mag een vergoeding eisen voor het vervroegd aflossen van de hypotheek, maar die vergoeding mag niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de bank ondervindt door de vervroegde aflossing. Het gaat dan meestal om gemiste rentebetalingen; winstderving mag niet worden meegerekend.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 218 vragen en antwoorden over Hypotheken.